Nyheter

Samiske kirkedager tilbake – uten russere

TILBAKE: Etter fem år med pause er samiske kirkedager tilbake, men årets utgave er uten russiske samer: – Det er trist at russiske samer ikke har mulighet til å delta, sier nestleder i Samisk kirkeråd.

For femte gang arrangeres samiske kirkedager. I år er det i Inari i den finske delen av Sápmi, og det varer fra 5. til 7. august.

Arrangementet skulle egentlig ha blitt holdt i fjor, men da ble det utsatt på grunn av koronapandemien. Det er godt å være tilbake, sier nestleder i samisk kirkeråd Oddvin Bientie til Vårt Land.

– Det er klart det er kjempekjekt å treffes igjen. Det er ikke så mange arenaer vi samer møtes i, og da er dette et godt sted å treffes på tvers av nasjoner og språk.

Han håper at kirkedagene kan gi rom for møter der ulike samer kan møtes fysisk for å dele kompetanse og erfaringer.

– Kirka har vært flink til å skape rom for fruktbare samtaler.

– Kirka har en del av skylda

Tema for årets kirkedager er hellig ild. Sentralt står også spørsmålet om forsoning, forklarer Bientie. Han sier det er viktig at de kan se tilbake i historien også.

– Kirka har en del av skylda for at ting har skjedd slik som de har skjedd. De bidro blant annet i stor grad til forskningsprosessen av samer.

MØTE: Erkebiskop i Turku og Primate i den evangelisk-lutherske kirken i Finland, Tapio Luoma snakker her i lavvoen.

Han sier at det nå er fint å kunne snakke om dette nettopp i kirka, og at samtalene bidrar til en ufarliggjøring rundt temaer som tidligere har vært tabubelagt.

– I kirka snakker vi mye om tilgivelse, og det om be om unnskyldning. Vi kan snakke om veien videre, samtidig som vi kan se på fortida.

Samisk tradisjon i troa

Det er helt naturlig for Bientie å kombinere samiske tradisjoner med sin kristne tro, og dette er også et viktig tema under kirkedagene.

DELTAR: Nestleder i samisk kirkeråd Oddvin Bientie.

For han har naturen vært viktig for denne kombinasjonen.

– Vi samer er i bunn og grunn naturfolk, og vi har et nært forhold til naturen. For min del finner jeg Gud mer i naturen enn i ei kirke.

For mange samer er naturen noe hellig, ifølge Bientie. Han sier at han forstår at mange kan oppleve dette rart, og det kan virke som de tilber naturen og ikke Gud. Bientie ser derimot på naturen som Guds hellige skaperverk, og et sted han finner Gud.

Ingen russere

I de tidligere samiske kirkedagene har samer fra Norge, Finland, Sverige og Russland vært invitert. Men i år ble invitasjonen til de russiske samene trukket etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi i samisk kirkeråd synes det er trist at russiske samer ikke har mulighet til å delta på samiske kirkedager. Dette er dessverre situasjonen vi befinner oss i, sier Bientie.

For min del finner jeg Gud mer i naturen enn i ei kirke

—  Oddvin Bientie

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, synes også det er trist at russiske samer ikke har mulighet til å delta, men forstår hvorfor det er blitt slik.

– Russiske samer har alltid vært invitert. Mitt bispedømme og kommunen vi er i grenser begge til Russland. Så det er jo naboene våre.

– Unikt å få høre morsmålet sitt

Under samiske kirkedager samles nordsamer, sørsamer, lulesamer og skoltesamer. I tillegg kommer det samer som ikke snakker samisk, men kun norsk, svensk eller finsk. Bientie, som selv er sørsame, trives med språkblandingen.

– Her er jo samisk majoriteten, det er herlig. Det meste går på nordsamisk, men vi som ikke snakker det har tolker som oversetter til våre respektive språk under seminarer og andre arrangement. Det er helt unikt å få høre morsmålet sitt, det betyr nok mer enn man kan gi uttrykk for.

Under kirkedagene hittil har Bientie både snakket norsk med norske nordsamer og sørsamisk med andre sørsamer. I møte med finske nordsamer har han også måttet bruke engelsk.

– Jeg møtte også en finne som hadde lært seg sørsamisk, så vi prata sørsamisk sammen. Det føltes rart, men samtidig godt. Det ble jo veldig naturlig å bruke sørsamisk.

06.05.22 Olav Øygard og Kari Veiteberg

Biskop på kirkedager

En som har tatt turen over grensa til Finland er biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard. Hans personlige høydepunkt er gudstjenestelivet på kirkedagene, og sier det er naturlig for ham som biskop å være med på de samiske kirkedagene.

– Vi i Nord-Hålogaland grenser jo bare til ett annet norsk bispedømme, men vi grenser til Sverige og Finland også. Så for oss er ikke dette bare eksotisk og spennende, dette er våre naboer. Jeg kjenner godt mine kollegaer fra Finland og Sverige som er her.

De samiske kirkedagene er med på å styrke fellesskapet mellom kristne samer, ifølge Øygard.

– Dette knytter folk sammen på tvers av landegrenser, på tvers av språk og på tvers av folk. Det er veldig viktig for samisk kirkeliv.

---

Samiske kirkedager

  • Arrangeres hvert fjerde år
  • Ble for første gang arrangert i 2005
  • Arrangørland går på rundgang mellom Norge, Sverige og Finland. Russiske samer har tidligere også vært invitert
  • Arrangeres i år i Inari i Finland.
  • Tema for i år er Hellig ild

---

Til tross for at årets kirkedager arrangeres i Finland, har også Norge og Den norske kirke bistått med midler. Det er Øygard glad for. Selv har han få oppgaver i arrangementet, men sier han er med i små og store samtaler på området.

Lutheranere og ortodokse

Det er den Evangelisk-lutherske kirken i Finland som er arrangør for årets kirkedager. Men også ortodokse samer er invitert i år.

Skoltesamer har tradisjonelt oppholdt seg på Kolahalvøya i Russland, øst i Finnmark og nord i Finland, og mange av disse er også ortodokse kristne.

– De er ikke mange, men en viktig del av fellesskapet. De ortodokse jeg har møtt sier de er veldig takknemlig av å være en del av fellesskapet, sier biskop Øygard.


Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter