Nyheter

KrF mister store byprofiler foran kommunevalget: – Følger hjertet mitt

KRISTELIG FOLKEPARTI: To av KrFs største byprofiler i Oslo og Trondheim har meldt at de ikke tar gjenvalg i neste års kommunevalg. – Det har vært krevende tider, innrømmer Geirmund Lykke.

Espen Andreas Hasle kunngjorde tirsdag kveld på sin egen Facebook-profil at han ikke stiller til gjenvalg til Oslo bystyre. Når han nå sier nei til det, er det for å gå tilbake til «prestetjeneste av ett eller annet slag», slik han selv beskriver det.

Hasle melder også at han allerede har stilt seg til tjeneste ved å søke stillinga som prost i Nordre Follo prosti i Borg bispedømme. Samtidig er han i permisjon fra ei soknepreststilling i Oslo bispedømme, som han heller ikke lukker døra for å vende tilbake til. Østlandets Blad meldte nyheten først.

Han begrunner karriereskiftet med at det til syvende og sist koker ned til hva som er viktigst for ham. Han svarer slik på sitt eget spørsmål:

– Det blir litt klisjé å si det, men hvis jeg følger hjertet mitt er det kirka og evangeliet om Jesus Kristus som er viktigst. Jeg måtte ta en avgjørelse om fire nye år og da var det det jeg landa på, sier Hasle til Vårt Land.

– Kunne gjort det lettere for oss selv

Hasle har også vært fylkesleder i Oslo KrF og sittet i KrFs landsstyre.

– Det har i hvert fall aldri vært en kjedelig dag i KrF, svarer han når han blir spurt om hvordan det har vært å være KrF-politiker i løpet av år med mye uroligheter internt.

– Og jeg har tenkt en del ganger at i etterpåklokskapens lys, hadde vi nok gjort det lettere for oss selv hvis vi hadde håndtert ting annerledes.

– Hva har vært det tyngste ved å være i dette partiet de siste åra?

– Det er uten tvil veivalget. Jeg hadde en annen anbefaling enn det som ble vedtatt, men jeg er glad for at vi gikk i regjering, sier Hasle, og peker på gjennomslag KrF fikk i tida i regjering, som den nye trossamfunnsloven.

Espen Andreas Hasle fotografert til sak om avslag på bruk av uteområde ved Jakob Kirke

I 2018 la daværende partileder Knut Arild Hareide opp til et veivalg der KrF skulle velge mellom å gå inn i Erna Solbergs regjering, eller å trekke støtten og heller støtte en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet under Jonas Gahr Støres ledelse.

Hareide – og Hasle – sto på rød side, men tapte altså avstemningen på landsmøtet.

Vil ikke hindre fornyelse

– Først og fremst er dette en stafett hvor det er naturlig at nye tar over, sier Geirmund Lykke til Vårt Land.

Også han har nylig meldt fra til nominasjonskomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg til bystyret i 2023. Han har vært folkevalgt for partiet i 28 år, med flerfoldige år som bystyrerepresentant i Trondheim og delegat i Sør-Trøndelag fylkesting.

Oppslutninga vår svinger i takt med den nasjonale, så uten at partiet løftes nasjonalt, er det tungt å være dominerende lokalt også

—  Geirmund Lykke

Den siste perioden har han vært KrFs eneste representant i bystyret i Trondheim. Adressa omtalte hans avgang først.

– Det har vært et stort privilegium å ha den tilliten over så mange år, forteller Lykke til Vårt Land.

– Det at jeg trekker meg tilbake nå er ikke et uttrykk for at jeg har gitt opp, sier Lykke og utdyper:

– Per nå har vi bare én representant i bystyret og når denne ene sitter lenge, kan det føre til vanskeligheter med rekrutteringa. Det kan fort bli en propp som hindrer fornyelse.

– Krevende tider

Geirmund Lykke meldte seg inn i KrF på 1970-tallet og har vært en del av partiet gjennom både flere regjeringsperioder og vanskeligere tider de siste årene.

– Hvordan har det vært å være KrF-politiker midt i et veivalg og gjennom pendlerboligbråk og partilederskifter?

– Det har vært krevende tider og det må innrømmes. Det er heller ingen hemmelighet at jeg ikke sto på flertallssida under veivalget, sier Lykke.

KrFs landsmøte 2019. Geirmund Lykke

Han forteller at dette gjorde utfallet mer krevende, spesielt for KrF Trøndelag, hvor de fleste ønsket at KrF skulle samarbeide med venstresida i politikken.

– Det har gjort noe med organisasjonen vår og det må vi være ærlige om, sier Lykke.

Vil ikke spekulere

Både Espen Agøy Hegge og Ingrid Marie Hildrum, som begge ble sett på som mulige arvtakere til Lykke, har forsvunnet ut av politikken i løpet av de siste bystyreperiodene.

– Ser du nå noen mulige arvtakere etter deg?

– Ja, det er flere, men jeg er ikke den riktige til å utnevne noen. Det overlater jeg til nominasjonskomiteen.

Heller ikke Espen Andreas Hasle ser mørkt på hvem som skal ta over som toppkandidat til bystyret etter ham. Han trekker fram Karoline Grosås Nordbø som ei stund har vært møtende vara for ham, men ønsker ikke å spekulere i hvem nominasjonskomiteen innstiller.

Fortsetter som fylkesleder

Selv om han ikke stiller til gjenvalg i bystyret, kommer han til å fortsette som fylkesleder i Trøndelag KrF så lenge han er valgt.

– Hvordan ser framtida til Trøndelag og Trondheim KrF ut?

– Oppslutninga vår svinger i takt med den nasjonale, så uten at partiet løftes nasjonalt, er det tungt å være dominerende lokalt også.

Lykke understreker at han har tro på mannskapet som leder partiet nå og mener det er muligheter for at partiet kan komme sterkt tilbake.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter