Nyheter

– Jeg har nok selv brukt mobilen bak rattet, men garanterer at det ikke skjer mer

LØRDAGSINTERVJUET: Alle har hørt om flymodus, men Cecilie Bryner slår et slag for bilmodus. Kommunikasjonssjefen i Trygg Trafikk har aldri fått en trafikkbot, men innrømmer at hun har brukt mobilen bak rattet. Men aldri mer!

– Hvordan ser det ut på veiene så langt i år?

– Det har vært en stor økning i antallet ulykker. Hittil i år er det 70 omkomne i trafikken, mot 40 i utgangen av juli i fjor. Det er nesten en dobling.

– Hva tror du det kommer av?

– Det er for tidlig å si noe om årsakene, men det vi vet er at rus, fart og uoppmerksomhet er de store ulykkesfaktorene. Vi har også en teori om at flere bruker mobilen nå enn før når de kjører. Mange nye biler har også skjermer som folk ser ned på. Begge deler er potensielt veldig farlig for oppmerksomheten. Dette er foreløpig bare på hypotesestadiet.

– 28 prosent oppgir at de har brukt mobilen når de kjører. Hvor stort problem er det?

– Dette er fra en undersøkelse vi nylig har gjennomført, men jeg tror at det er mørketall her. Jeg tror ikke folk er helt ærlige. De aller fleste har nok brukt mobilen innimellom når de kjører. Man føler at man har kontroll, men bare to sekunders blikk vekk fra veien kan gi katastrofale følger. Det er en sterk økning av menn over 45 år som er omkommet i trafikken i år. I denne aldersgruppen oppgir de som bruker mobilen når de kjører, at de ikke ser på det som en risiko. De føler at de har kontroll. Det bekymrer oss.

– Hvilke andre ting gjør folk som tar vekk oppmerksomheten fra veien?

– I undersøkelsen vi gjennomførte kom det fram at noen åpner flasker, drikker kaffe og brus, spiser mat, ordner med radio og navigasjon. Andre snur seg og snakker med dem i baksetet, barberer seg, leser avisen og sminker seg. Det er til og med noen som har sex mens de kjører. Alt som tar vekk oppmerksomheten fra veien bør man ikke drive med.

– Hvilke tiltak iverksettes for å redusere antall trafikkulykker?

– En rekke ting. Blant annet flere fotobokser, politiet er mer ute i trafikken og fartsgrensene skal vurderes på særlig ulykkesutsatte strekninger. Vi i Trygg Trafikk har en kampanje med Volvo om at man skal bruke bilmodus når man kjører. Over 70 prosent har aldri hørt om denne funksjonen. Blant de 30 prosentene som har hørt om det, er det bare 11 prosent som bruker det.

– Så hva er egentlig bilmodus?

– Det er litt det samme som flymodus, bare at den er litt mer hemmelig på telefonen. Da sperrer du alt på mobilen, så du hverken får innkommende anrop, snapper eller meldinger. Hver gang du setter deg inn i en bil og kjører, vil mobilen registrere det og aktivere bilmodus. Da er man mindre fristet til å ta opp telefonen. Hvis du er usikker på dette, kan du ta en tur innom bilmodus.no og få en rask innføring.

– Hva skal man passe på når man skal ut og kjøre i sommer?

– Det viktigste er at man ikke stresser. Trafikken tar den tiden det tar, så det er bare å lene seg tilbake og ikke stresse med forbikjøringer. Pakk også bilen riktig. Man må sikre last og dyr.

– Du nevner dyr. Hva må man tenke på når man reiser med de firbente?

– Hvis man ikke fester dyrene i bur eller med sele, kan det går alvorlig galt hvis du plutselig må bråbremse. Det kan være skummelt selv med en brusflaske, så da kan du tenke deg hvordan det er med tyngden av et helt dyr. Og ikke etterlat dyrene i en varm bil! Skal man reise langt, er det viktig at man tar pauser og passer på at de få vann og skygge.

Å dø i trafikken er en meningsløs måte å miste livet på

—  Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

– 47 prosent av syklistene opplever at bilistene ikke tar nok hensyn, viser en ny undersøkelse. Hvilke tanker gjør du deg rundt dette høye konfliktnivået?

– Det handler om samspill i trafikken. Konflikten mellom bilister og syklister har eksistert lenge. Man må alltid vise hensyn og være årvåkne mot hverandre i større grad enn det man er i dag.

– Hvilke trafikanter er de verste?

– Det kan jeg ikke svare på med belegg, men det er klart at det nå er flere aktører i trafikkbildet. Man har jo også fått elsparkesyklister, noe som bidrar til å gjøre det ekstra krevende. Det er også slik at bilistene har et ekstra ansvar, fordi de har tunge fremkomstmidler. De myke trafikantene må man ta ekstra hensyn til.

– Er ruskjøring et stort problem i Norge?

– Cirka 25 prosent av dødsulykker skyldes rus. Et tiltak som er innført nå i sommer, er at alle bilister som blir stoppet av politiet også blir rustestet. Det er viktig for å redusere andelen ulykker.

– Hvor opptatt er nordmenn av trafikksikkerhet?

– Vi ligger på europatoppen, så vi er gode på trafikksikkerhet her i landet. Vi har økonomi til å kjøre gode og trygge biler, sammenlignet med mange andre land. Og vi har i det store og det hele en god infrastruktur. Men jeg vet ikke hvor mye hver og en tenker på det sånn til daglig.

Cecilie Bryner. Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

– Hvor mye tenker du selv på det?

– Altfor mye. Nei, ikke sitér meg på det, haha. På grunn av økt ulykkesstatistikk har det vært veldig mye de siste månedene. 17-åringen hjemme øvelseskjører om dagen, så jeg merker at jeg blir ekstra urolig sammenlignet med hva jeg ble før. Jeg kan love deg at hun har slått på bilmodus på telefonen!

– Hvordan synes du det er å være med på øvelseskjøring?

– De første rundene var ganske krevende når hun ikke hadde peiling i det hele tatt. Når det er sagt, er datteren min konsentrert og flink, så det går veldig fint.

– Er du glad i å kjøre bil?

– Ja, men jeg bruker ikke bilen så mye i hverdagen. Jeg bor nemlig rett ved T-banen og jeg har nettopp skaffet meg elsykkel. Bilen bruker jeg når jeg skal på fjellet, sånn som nå i sommer.

– Hvilke uvaner har du når du kjører?

– Ingen uvaner, haha. Nei, jeg tuller. Nå har jeg jo vært i Trygg Trafikk i ti måneder og jeg har blitt veldig mye mer bevisst på trafikksikkerhet etter det. Jeg kan jo ikke si at jeg aldri har brukt mobilen når jeg kjører, men jeg garanterer at jeg ikke gjør det lenger.

– Hva er motivasjonen for å jobbe med trafikksikkerhet?

– Jeg har alltid vært opptatt av å jobbe med noe som kan utgjøre en forskjell. Da jeg så denne stillingen, traff det meg virkelig rett i hjertet. Her kan jeg jobbe med adferdsendring og holdningsskapende arbeid.

– Men du har ikke jobbet med noe innenfor dette samfunnsområdet tidligere?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg jobbet blant annet i mange år som markedsdirektør innenfor utdanning, men jeg kunne aldri ha solgt kjøleskap eller mobiltelefoner. Det må være noe med mer mening.

– Har du noen gang fått en trafikkbot?

– Nei, aldri, men jeg har fått parkeringsbot.

– Hvorfor brenner du for trafikksikkerhet?

– Å dø i trafikken er en veldig unødvendig måte å miste livet på. Det bør være mulig å gjøre noe med deler av utfordringene i hvert fall, så derfor ønsker jeg bidra til at færre skal dø og bli hardt skadet på norske veier.

---

Cecilie Bryner

  • Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.
  • 51 år, fra Bergen.
  • Aktuell i forbindelse med at det hittil i år har vært en kraftig økning i trafikkulykker.
  • Fraråder folk å bruke mobil mens de kjører.

---

Vemund Risbøl Litschutin

Vemund Risbøl Litschutin er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter