Nyheter

Reagerer på Støres oppfordring til muslimer

22. JULI: Fredag ba Jonas Gahr Støre muslimer snakke ut mot ekstremisme. Mohammad Usman Rana kaller anmodningen for «malplassert», mens Linda Noor stiller seg bak oppfordringen fra statsministeren.

Holdningene fra terroren 22. juli lever fortsatt, sa Støre (Ap) i sin tale i regjeringskvartalet fredag. Han ba også muslimer snakke ut mot ekstreme holdninger.

Det har fått Mohammad Usman Rana, styreleder i Wasila - tankesmien for norske muslimer, til å reagere.

– Jeg opplever at statsministerens uttalelser ikke er kontekstualiserte, og han hopper bukk over innsatsen til norsk-muslimske miljøer over mange år, sier Mohammad Usman Rana.

– Lytter til dere

– Natt til 25. juni – dagen da vi skulle markere Pride i Oslo, skjøt en mann mot uskyldige mennesker i den varme sommernatten nede i gata her. De ble ofre, mange av dem – høyst trolig – fordi de feiret retten til å elske den man vil. Og gjerningsmannen var – høyst trolig – motivert av islamistisk ekstremisme, sa Støre fredag.

I fjor henvendte han seg til høyresiden og ba dem heve stemmen og trekke klare grenser mot høyreekstreme, og ikke lukke øynene. I år gjentok han budskapet, men rettet mot en annen gruppe.

– Derfor henvender jeg meg i dag til de moderate stemmene – det store flertallet i muslimske miljøer – og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, og igjen snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte under minnemarkeringen i regjeringskvartalet, 11 år terrorangrepet 22. juli 2011.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Ord og handlinger henger sammen

Linda Noor, daglig leder i Minotenk, stiller seg bak oppfordringen fra Støre. Hun har tidligere selv tatt til orde for det samme.

– Det er helt legitimt. Mobiliseringen mot ekstremismen er noe som har foregått i muslimske miljøer helt siden terrorangrepet i USA, 11. september 2001.

Det at det eksisterer mye homofobi i muslimske miljøer, gjør en avstandtagen ekstra viktig. Uavhengig av hva som viser seg å være motivasjonen bak masseskytingen foran London Pub, rammet det det skeive miljøet og Pride, ifølge Noor.

– Ord og handlinger henger sammen, så grensedragning er viktig både når det kommer til ytterliggående holdninger på høyresiden og blant religiøse.

De som tar på seg jobben med å representere muslimer i menigheter eller organisasjoner, har et ansvar fordi de kan påvirke mennesker

—  Linda Noor

Hun sier at Pride alltid har vært et utsatt arrangement – og trekker frem høy sikkerhet rundt årets Pride-park som et eksempel på det.

Aldri glemme

Gjerningsmennene i de fleste terrorsakene har noen fellestrekk, som viser hvor farlig ensomhet og utenforskap er, sa Støre.

– Vi er et åpent samfunn. Det er trygt i Norge. Men også vi er sårbare. 22. juli viste det. Angrepet på Al-Noor moskeen i 2019 viste det. Skytingen i Oslo 25. juni viste det, sa Støre.

– I dag minnes vi de drepte, sørger med alle etterlatte og tenker på de som fortsatt sliter. I dag lover vi igjen at vi aldri skal tie og aldri skal glemme, avsluttet han.

– Har et ansvar

Noor poengterer at mye av terroren i verden også rammer muslimer.

– Har det muslimske miljøet vært for dårlig til å ta avstand fra vold og ekstremisme?

– Det har vært stor vilje og engasjement rundt forebygging av radikalisering i muslimske miljøer. Det så man for eksempel da rundt 100 personer med muslimsk bakgrunn reiste til Syria fra Norge som fremmedkrigere. Da var det tett samarbeid mellom myndigheter og muslimske miljøer, som fortsatt eksisterer – også på grunn av trusselbildet mot muslimer.

Noor mener man ikke skal forvente at den jevne muslimen på gaten spesifikt skal ta avstand fra terrorhandlinger. Det mener hun heller ikke at FrP-velgere skal gjøre i forbindelse med høyreekstrem terror.

– Men de som tar på seg jobben med å representere muslimer i menigheter eller organisasjoner, har et ansvar fordi de kan påvirke mennesker.

– Alle mennesker i Norge har et ansvar

Mohammad Usman Rana mener det er tydelig at norske muslimer er delaktige i debatten rundt ekstremisme. Han trekker frem debatten rundt Syria-farere og avstandstagen til ISIS som eksempler, og viser til at muslimer tok et teologisk og åndelig oppgjør.

– Jeg synes alle mennesker i Norge har et ansvar for å fremme gode holdninger, slik at ekstremisme ikke får grobunn.

– Til forskjell fra Manshaus, Breivik og muslimske ekstremister som begår ugjerninger, så har ikke denne gjerningsmannen uttalt seg om hvorfor han har gjort det. Vi må vente og se hva etterforskningen viser, sier Rana, som opplever at norske muslimer har vært tydelige i sin avstandstagen til homofobi i lang tid.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vemund Risbøl Litschutin

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter