Nyheter

For første gang kan kvinner søke på stillingen i Misjonssambandet

LIKESTILLING: Misjonssambandets nye økonomisjef kan bli en kvinne. Det har aldri vært mulig tidligere.

Forrige gang Misjonssambandet utlyste stillingen som økonomileder var det kun menn som kunne søke, ifølge avisen Dagen. Dette var begrunnet med at en slik stilling innebar å ha fast plass i hovedstyret og delta i «drøfting av alle saker, herunder hyrde- og læresaker». Disse oppgavene er i organisasjonen forbeholdt menn.

Når kvinner nå likevel kan søke på stillingen er det fordi ansvarsområdene har endret seg.

– Stillingen er nå av en slik karakter at den er åpen for både kvinner og menn.

Det sier Birger Helland, fungerende generalsekretær i Misjonssambandet, til Dagen. Dette er begrunnet med at økonomilederen ikke lenger skal møte fast i hovedstyret og dermed ikke innebærer «hyrde- og læreansvar».

I stillingsannonsen oppfordres derfor nå kvinner til å søke.

Stillingen ble ledig etter at Øystein Frøysa sa opp stillingen i kjølvannet av generalsekretær Øyvind Åslands avgang i mai. Da hadde han hatt jobben i 11 år.

GF NLM 22 Øystein Frøysa

Flere stillinger fortsatt kun for menn

Dagen skriver videre at det fortsatt er flere stillinger i Misjonssambandet kun menn kan søke på. Dette gjelder stillingene som fortsatt innebærer «hyrde- og læreansvar».

Under Misjonssambandets generalforsamling tidligere i juli ble det åpnet opp for kvinner i sentralstyret. Dette kunne skje fordi hyrde- og lærespørsmål ble flyttet til et eget tilsynsråd bestående av bare menn.

De stillingene som er forbeholdt menn i Misjonssambandet er nå generalsekretær, regionleder og leder for NLM Norge og NLM Utland.

Geir Magne Staurland

Geir Magne Staurland er tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter