Nyheter

Innvandrerungdom mer skeptisk til homofili enn etnisk norsk ungdom

HOLDNINGER: Aksepten for homofili er lav hos første- og andregenerasjons innvandrerungdom, men holdningene blir stadig mer liberale, viser tall.

Landene ungdommene, eller familiene, kommer fra er en sentralt avgjørende faktor når det kommer til synet på homofili. Dette har Fafo-forsker, Erika Braanen Sterri, sett nærmere på i en undersøkelse.

«Homoseksualitet er aldri akseptabelt», var påstanden som ble presentert overfor respondentene. En fjerdedel av norsk ungdom med foreldre fra Midtøsten, Vest-Asia og Afrika, sier seg enig i påstanden.

Ungdommene som har blitt spurt, er i alderen 16–17 år.

– Det er ganske store forskjeller i hvordan ulike grupper aksepterer homoseksualitet. Unge med foreldre fra land utenfor Vest-Europa, har i gjennomsnitt mindre tolerante holdninger til homofili enn unge fra Vest-Europa, sier Erika Braanen Sterri.

Lavest: Midtøsten og Afrika

Den laveste aksepten for homoseksualitet er blant ungdom med foreldre fra Midtøsten og Afrika, etterfulgt av unge med familiebakgrunn fra Balkan. Til tross for betydelige forskjeller i holdninger, er det bevegelse i retning av mer aksept.

Sterri forklarer at dette også gjelder i de gruppene som i utgangspunktet er mer konservative. De unge er mer tolerante enn sine foreldre.

Unge med foreldre fra land utenfor Vest-Europa, har i gjennomsnitt mindre tolerante holdninger til homofili

—  Erika Braanen Sterri, Fafo-forsker

---

Undersøkelsen

  • Én fjerdedel av norsk ungdom med foreldre fra Midtøsten, Vest-Asia og Afrika er enig i følgende påstand: «homoseksualitet er aldri akseptabelt».
  • Ungdom med opphav fra Vest-Europa er mer tolerante til homofili.
  • 950 respondenter er totalt spurt i undersøkelsen.
  • Analysene tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse som har gått til 7.386 ungdommer i Oslo og Akershus

Kilde: Fafo

---

Sterri forklarer at aksept i synet på homoseksualitet er blant områdene hvor endringene har gått raskest.

– Holdningsendringer tar tid, men vi vet fra tidligere studier at for eksempel religion spiller en sentral rolle.

Vi vet fra tidligere studier at for eksempel religion spiller en sentral rolle

—  Erika Braanen Sterri, forsker

Dette handler om at religiøse institusjoner gir normer og forventninger til atferd. Hun forklarer at de fleste religioner er opptatt av toleranse og aksept for forskjell, men at religionene kan tolkes dit hen at homoseksualitet er kategorisert som unaturlig eller avvikende. Dette handler til dels om forventninger knyttet til kjønnsrollemønstre og seksualitet.

Landene hvor ungdom har lavest aksept for homofili er følgende: Pakistan, Tyrkia, Marokko, Irak og Iran. Alle disse er muslimske.

Påvirket av samfunnet

Olav Elgvin, postdoktor ved Universitet i Bergen, mener det er naturlig at ungdom som har foreldre fra land med mindre aksept for homofili, viderefører disse holdningene i større grad enn andre.

Han forklarer også at de mer liberale holdningene i Norge påvirker de som vokser opp her.

– Det er det samme som at hvis en norsk familie flytter til Pakistan, så vil barna deres bli mer preget av holdningene i Pakistan.

Han har selv ingen fasit på hvordan man som samfunn aktivt kan gjøre noe for å påvirke holdningene

– Forskning viser at holdningskampanjer ofte ikke virker, eller til og med kan virke mot sin hensikt, sier Elgvin.

Han tror at holdningene til homofili blant barn av innvandrere mest sannsynlig kommer til å fortsette i retning av mer liberale syn.

– For at det skal skje, kan det være viktig at vi unngår en sterk polarisering mellom minoritet og majoritet i samfunnet. Folk revurderer lettere sine oppfatninger hvis man føler at man blir akseptert.

– Skolen har et ansvar

Styreleder i Skeiv Verden, Bassel Hatoum, er tydelig på at homofobe holdninger eksisterer. Han skulle ønske andelen var lavere.

Bassel Anis Hatoum
er styreleder for organisasjonen «Skeiv Verden», som jobber for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn.

Ifølge Hatoum kommer man langt hvis man møter disse holdningene med fakta. Han mener også at skolen har et ansvar.

– Vi ser at læreplanene ikke er romslige nok til å snakke om temaet.

Han trekker frem at det burde være mulig å snakke om dette i andre fag enn bare i naturfag. Når Skeiv Verden reiser rundt og besøker skoler, så ser han at det hjelper at personer med innvandrerbakgrunn er synlige.

– Det viser at skeivhet ikke er et vestlig fenomen.

Han mener man må unngå at minoriteter står i hver sin skyttergrav og retter pekefinger mot hverandre.

Hatoum hevder at han flere ganger har klart å endre enkeltpersoners holdninger til homofili. Dette gjøres blant annet gjennom å tydeliggjøre at homofobi er like vondt som rasisme.

Vi ser at læreplanene ikke er romslige nok for å snakke om temaet

—  Bassel Hatoum, Skeiv Verden

Les mer om mer disse temaene:

Vemund Risbøl Litschutin

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter