Nyheter

Halve USA uten fri abort

LOVKONSEKVENSER: I fire amerikanske stater er det nå helt forbudt å ta abort. I Ohio har ei tiårig jente blitt tvunget til å reise til nabostaten for å ta abort.

I Sør-Dakota, Montana, Arkansas og Alabama er det ikke lenger lov å ta abort. I flere andre stater jobbes det med å få på plass lover som forbyr, eller innskrenker mulighetene til abort.

Forbudene innføres etter at USAs høyesterett i juni opphevet den nasjonale retten til selvbestemt abort. Før dommen ble kunngjort hadde flere stater vedtatt egne abortlover som skulle tre i kraft etter høyesterettsavgjørelsen, såkalte «trigger-bans».

I flere stater trer ikke disse lovene i kraft før 30 dager etter høyesteretts dom, som kom 24. juni. I de fire statene Sør-Dakota, Montana, Arkansas og Alabama ble loven gyldig rett etter domsavgjørelsen, og abort ble forbudt på dagen.

Andre stater, slik som Ohio og Texas, innskrenket abortmulighetene umiddelbart etter dommen i høyesterett.

Nå blir konsekvensene synlige i svært mange delstater.

Tiåring reiste til nabostat

I Ohio ble det fra 24. juni ikke lov for jenter å få abort om det hadde gått mer enn seks uker siden første dag av siste menstruasjon. Dermed må en tiåring reise til nabostaten Indiana for å ta abort. I hennes sak hadde det gått seks uker og tre dager.

Hun hadde blitt gravid etter en voldtekt.

Da Ohios nye, strenge abortlov trådte i kraft, tok en lege som jobber med barn utsatt for overgrep i Ohio kontakt med en gynekolog i Indianapolis i Indiana, for å sikre tiåringen hjelp.

TOMT: Preterm-klinikken i Cleveland var før den travleste abortklinikken i Ohio. Den tilbyr ikke lenger hjelp til kvinner som har vært gravide i mer enn seks uker. Dette har ført til at en tiåring måtte reise til Indiana.

I Indiana er det fremdeles lov til å ta abort før uke 20, men det kan endres snart. Senere i juli vil delstatsforsamlingen i staten møtes til et ekstraordinært møte. Det er ventet at abortloven i staten blir strammet inn.

– Det er vanskelig å forestille seg at om bare noen få uker vil vi ikke ha muligheten til å tilby denne hjelpen, sier Caitlin Bernard til the Columbus Dispatch som først meldte saken.

Bernard er gynekologen som hjalp tiåringen.

Women’s Med Indianapolis er abortklinikken som ligger nærmest Ohio. Det er over en times kjøretur fra grensa til abortklinikken, men andre steder i landet er disse kjøreturene enda lengre for abortsøkende kvinner.

Det er vanskelig å forestille seg at i bare noen få uker vil vi ikke ha muligheten til å tilby denne hjelpen

—  Caitlin Bernard, gynekolog i Indiana

Store avstander

Flere kvinner vil fremdeles bo i stater som tilbyr abort, andre vil bo nærme stater som tilbyr abort. Kvinner i Florida, Louisiana og Mississippi kan derimot måtte reise langt for å få hjelpen de ønsker.

En studie fra 2017 viste at halvparten av kvinner i USA kun bodde 17 kilometer unna en abortklinikk, men at 20 prosent måtte reise over 68 kilometer. Nå øker disse avstandene drastisk.

Ifølge Guttmacher Institute vil abort bli forbudt eller strengt regulert i 22 stater, i tillegg antar de at fire nye, Florida, Indiana, Montana og Nebraska, vil stramme kraftig inn i nær framtid.

Om Guttmachers prediksjoner stemmer, må nemlig over halvparten av alle abortsøkende kvinner i Louisiana reise over 860 kilometer, ifølge tall fra The Guardian. Dette er mer enn en tidobling av avstanden kvinnene i delstaten måtte reise for en måned siden.

Flertallet av kvinner i Alabama, Montana, Nord-Dakota, Texas, Mississippi og Florida vil også kunne bo over 50 mil unna nærmeste klinikk.

Avstanden, blandet med dårlig transportinfrastruktur flere steder i USA, kan føre til at det vil bli spesielt vanskelig for fattige kvinner å få abort. Det vil både være dyrt, og ta lang tid.

Lov å reise utenstats

I dag er det ingen lover som hindrer kvinner å reise til andre stater for å ta en abort. Dette kan derimot endre seg, forteller jusprofessor David Cohen ved Drexel University til New York Times.

– Det er ingen garanti mot at en aggressiv påtalemyndighet kan prøve å strekke loven så langt de kan.

Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh skrev derimot i rettsdokumentene som opphevet dommen Roe mot Wade i juni at kvinner som oppsøker andre stater for å ta en abort vil bli beskytta av rettigheten til å reise utenstats. Han var blant flertallet på seks dommerne som stemte for å fjerne Roe mot Wade.

Det er ingen garanti at en aggressiv påtalemyndighet kan prøve å strekke loven så langt de kan.

—  David Cohen, jusprofessor ved Drexel University

Flere organisasjoner oppfordrer kvinner til å reise til andre stater for å få en abort. Arbeidsgivere som Disney, Nike, PayPal, H & og Equinor har uttalt at de vil betale for arbeidstakeres utgifter om de må reise til en annen stat.

Google har på sin side sendt et brev til alle sine arbeidstakere at de vil bli tilbudt å bytte jobb til en stat hvor abort er lovlig – om de ønsker det.

Mexicansk hjelp

Mexico har verdens nest største katolske befolkning og har lenge hatt restriktive abortlover. Men etter en høyesterettsdom i fjor ble abort før 12. uke lovlig i åtte stater i tillegg til Mexico by. Nå blir amerikanske kvinner tilbudt hjelp fra nabolandet i sør.

En gruppe mexicanske feminister gjør seg klare til å smugle abortpiller over grensa til USA i teddybjørner. Gruppa har allerede i år hjulpet 1.700 kvinner i USA, og de forventer at antallet vil øke i tiden som kommer, melder AP.

Også abortklinikker i Mexico forbereder seg på å ta imot amerikanske kvinner. En av abortklinikkene i den mexicanske byen Tijuana forventer økt tilstrømming av gravide amerikanere som ønsker svangerskapsavbrudd.

AKTIVISTER: Mexicanske og amerikanske abortaktivister har møttes i Mexico. De jobber for å sikre hjelp til amerikanske kvinner som reiser til Mexico.

Forbereder seg på amerikanske pasienter

Luisa Garcia er direktør i Profem, en av de største abortklinikkene i Mexico. Hun reagerer på det hun nå opplever, melder KPBS:

– Vi utvider aborttjenestene våre her i Mexico, mens USA reduserer dem, det oppleves merkelig.

Garcia opplyser at 25 prosent av pasientene på klinikken deres i Tijuana allerede er amerikanere. Fram til nå har dette vært reisende fra California som ønsker å få en billigere abort.

I år har en ny gruppe funnet veien til klinikken: kvinner fra Arizona og Texas, amerikanske delstater hvor abortlovene har blitt innskrenket allerede før høyesterettsdommen.

Nå forbereder Profem seg på å hjelpe enda flere amerikanske kvinner.

Kanadiske abortklinikker har også begynt å forberede seg på å ta imot gravide fra USA. Men her er tjenesten langt dyrere enn i Mexico, og det er usikkert hvor mange som vil benytte seg av disse klinikkene.

PLAN-B: En lege holder nødprevensjonen  «My way». Flere kvinner i USA har de siste månedene hamstret nødprevensjon.

Plan B

Etter dommen i høyesterett har det i flere amerikanske medier blitt skrevet om kvinner som hamstrer nødprevensjonspiller, også kalt angrepille eller plan B-piller.

Disse pillene er ikke det samme som abortpiller, og er fremdeles lovlig å selge i alle delstater. men tilgjengeligheten varierer sterkt. I noen stater har farmasøyter rett til å nekte kjøp av pillene.

Nødprevensjon skiller seg fra abortpiller både i hvordan de fungerer og i bruk. I motsetning til abortpiller må nødprevensjon tas senest tre dager etter man har hatt samleie for at de skal fungere.

Det er usikkert om nødprevensjon kan bli ulovlig å selge. Nå er rettigheten til å kunne kjøpe slik prevensjon beskyttet av en høyesterettsdom fra 1989.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg er journalist tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter