Nyheter

Refser justisministeren for lang behandlingstid av familiegjenforeningssaker

FLYKTNINGPOLITIKK: SV kritiserer regjeringen for lang behandlingstid i familiegjenforeningssaker. – Jeg jobber for å redusere ventetiden, svarer justisministeren.

Ifølge Sivilombudet er ventetiden i familiegjenforeningssaker for lang. I en sak tok det vel åtte år før familien var gjenforent i Norge. Dette reagerer SV på.

– Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden innføre for å forkorte ventetidene, og vil det innføres spesielle tiltak i saker som gjelder barn, lyder spørsmålet som SVs innvandringspolitiske talsperson, Grete Wold, sendte til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Sivilombudet har undersøkt Utlendingsdirektoratets (UDIs) behandlingstider i familieinnvandringssaker, samt hvordan UDI prioriterer slike saker som gjelder barn.

Ombudet fant at behandlingstidene i et stort antall saker er i strid med de lovbestemte kravene til behandlingstid i forvaltningsloven. Den eldste saken var fra 2013.

Skylder på korona

I svaret forklarer Sp-ministeren at koronapandemien kan forklare noe av tidsbruken.

– Saksbehandlingstidene generelt i utlendingsforvaltningen er fortsatt preget av blant annet oppgaveomfanget som traff utlendingsforvaltningen under pandemien, skriver Mehl.

SV kaller ventetiden sjokkerende, og reagerer på at ministeren delvis skylder på korona.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og regjeringen har besluttet at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina til medisinsk evakuering og behandling på norske sykehus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi har ikke hatt pandemi i åtte år. Det handler om at man har brukt ressursene på feil måte. Her burde man omprioritert, sier Wold til Vårt Land.

Videre vedgår justisministeren at hun er enig i at behandlingstiden har vært for lang i noen saker.

– Jeg vil jobbe for at vi skal få ned saksbehandlingstidene på utlendingsfeltet og sikre at saksbehandlingstiden er i tråd med forvaltningsloven, samtidig som kvaliteten i saksbehandlingen opprettholdes, lover Mehl.

Hun skriver også at hun ønsker en rask og effektiv saksbehandling. Justisdepartementet skal gi Sivilombudet en orientering «om hvordan det jobbes med disse sakene innen fristen 20. desember».

Man kan ikke la frykten for at noen få lyver, gå utover barns oppvekst

—  Grete Wold, innvandringspolitisk talsperson for SV

SV presser på

Wold er ikke tilfreds med svaret.

– Det nytter ikke å bare si at dette skal vi se på i løpet av året. Her er det mennesker som venter i mange år på å få være med familien sin.

.

Hun mener regjeringen burde gå ut og beklage, og at de burde være tydeligere på at behandlingstiden skal ned.

SV trekker også frem at noen må vente i mer enn åtte år for å få svar på om de kan få innvilget familiegjenforening.

– Dette rammer barn. Åtte år er en halv oppvekst.

Wold mener det er uholdbart, og bryter med alt av rettspraksis og human forståelse.

---

Familiegjenforening

  • Familiegjenforening innebærer at de som får opphold i Norge kan hente familie til landet.
  • Dette gjelder kun nære familiemedlemmer. Eksempler er barn under 18 år, ektefelle eller samboer
  • Personen som allerede bor i Norge må ha bolig og inntekt.

---

«Bruk forvaltningsloven»

Ministeren er i sitt svar til stortingsrepresentanten opptatt av å unngå å sette barn og unges liv på vent.

– Hvor lang tid mener SV det burde ta å behandle slike saker?

– Forvaltningsloven på maks seks måneders ventetid burde også være gjeldende her, slik som det er i saker som du og jeg forholder oss til, sier Wold til Vårt Land.

Hun sier at det helt klart er mye som skal vurderes i slike saker, men at det også er en del som allerede er kjent.

– Det burde ikke være vanskelig å få tilstrekkelig med informasjon, slik at disse sakene kan avsluttes mye tidligere.

Må ikke ramme barns oppvekst

– Det er vel viktig å avdekke eventuelle løgner?

– Man kan ikke la frykten for at noen få lyver, gå utover barns oppvekst på den måten.

SV mener at regjeringen burde se på omdisponering av ressurser i UDI.

– Behandlingtiden skal ned, og den skal ned nå.

Justisministeren skriver at hun skal sette seg mer inn i den uttalelsen som Sivilombudet har levert.

Les mer om mer disse temaene:

Vemund Risbøl Litschutin

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter