Nyheter

Høyesterettsdommer vil gjennomgå retten til likekjønnet ekteskap

USA: Den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas mener at domstolen bør gjennomgå andre rettigheter etter at abortretten ble fjernet.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Nå er spørsmålet om vår grunnlov egentlig garanterer for alle de rettighetene som våre rettsprosesser gjennom tiden har skapt, sier Thomas ifølge The Washington Post.

Thomas mener domstolen burde gjennomgå retten til prevensjon og retten for likekjønnede par til å gifte seg.

Uttalelsene kommer etter at USAs høyesterett valgte å sette til side den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen som har sikret kvinner føderal rett til abort.

Abort er altså ikke en grunnlovfestet rettighet, men Roe-kjennelsen fra 1973 etablerte en grunnlovstolkning som sa at fri abort følger av retten til privatliv etter det fjortende tillegget til USAs grunnlov.

I 2015 tolket høyesterett det samme grunnlovstillegget til også å tillate ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Høyesterettsdommer Thomas og flere av de andre konservative dommerne mener at grunnloven ikke sier noe eksplisitt om denne rettigheten. Derfor burde det være opp til myndighetene i de ulike statene å avgjøre, ifølge Thomas.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter