Nyheter

Skatteetaten bekrefter å ha sendt 45 skattekrav mot politikere

SKATT: Skatteetaten har sendt varsel om skattesmell til både Stortinget og SMK. Det gjelder 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere.

Det sendes varsel om endret arbeidsgiveravgift til institusjonene, mens det sendes direkte skattekrav til hver enkelt person. Skattekravene til enkeltpersonene vil ikke Skatteetaten kommentere.

Kravet til Statsministerens kontor gjelder statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i perioden 2017–2020. Det kan være politikere som har gått fra Stortinget til regjering og dermed er med i begge listene.

– Dette er en skatte- og avgiftssak av stor samfunnsmessig betydning fordi den handler om landets lovgivende myndighet, våre folkevalgte og hvorvidt regler for skatt og avgift er blitt fulgt. Skatteetaten har derfor ment at det har vært riktig og viktig å gjennomføre kontroll, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle i samfunnet, og sørge for at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Det er i alles interesse, sier Schanke Funnemark.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter