Nyheter

Optimisme etter Nato-samtalar mellom Tyrkia, Sverige og Finland

Tyrkia, Sverige og Finland har ikkje landa ei løysing på striden rundt dei to sistnemndes Nato-søknader. Men signala er positive, og samtalane held fram.

Måndag stod Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i spissen for eit møte mellom representantar for dei tre landa. Målet er å komme nærare ein avtale som gjer at Tyrkia vil godta at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer.

– Eg ønskjer det konstruktive møtet som vart halde i dag, velkommen, sa Stoltenberg etter møteslutt.

Ifølgje Nato skal diskusjonane halde fram dei kommande dagane.

– Vi vil halde fram samtalane våre om Sverige og Finlands Nato-søknader, og eg ser fram til å finne ein veg vidare så snart som mogleg, seier Stoltenberg.

Ingen frist

Nato-toppmøtet i Spania neste veke er ikkje siste frist for å finne ei løysing, sa utanrikspolitisk rådgivar for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, til pressa etter møteslutt.

Han leier Tyrkias delegasjon til møta i Brussel.

– Nato-toppmøtet i Madrid er ingen tidsfrist, så forhandlingane våre held fram, sa Kalin.

Etter det NTB kjenner til, blir samtalane leidde av Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen. Møtet måndag blir karakterisert som «godt» og det skal ha vorte gjort framsteg, får NTB opplyst. Alle partar skal vere samde om å halde fram samtalane i dagane som kjem.

Kan ta tid

– Det er sjølvsagt bra når partane snakkar saman. At dei framleis sit og har sete i fleire timar og hatt samtalar er i alle fall ikkje negativt, sa Sveriges utanriksminister Ann Linde før møtet var ferdig.

Linde deltok ikkje sjølv, men kommenterte saka etter EUs utanriksministermøte i Luxembourg.

– Både eg og den finske kollegaen min er fullt førebudde på at dette kan ta tid. Håpet er at vi vil halde fram samtalane slik av vi kan komme til ei løysing som rett og slett betyr at Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, samtidig som Tyrkia opplever at deira bekymringar rundt terrorisme og så vidare blir teke på alvor, seier Linde.

Fem timar

Heller ikkje frå finsk side blir semje før Nato-toppmøtet i Spania rekna som sannsynleg, seier utanriksminister Pekka Haavisto til finske Yle.

Finlands delegasjonsleiar Petri Hakkarainen sa at møtet måndag varte i nesten fem timar.

– Det har vorte gjort tydelege framsteg i visse spørsmål, men i andre må vi framleis jobbe mot å komme overeins. Det er eit felles mål om å halde fram samtalane så fort som mogleg, sa Hakkarainen.

Tonar ned forventningar

Forventningane til ei rask løysing mellom Nato-landet Tyrkia og dei to søkjarlanda Sverige og Finland blir altså tona ned av ekspertar og politikarar.

Den svenske Tyrkia-eksperten Paul Levin trur heller ikkje saka lèt seg løyse innan Nato toppmøtet, som blir halde i Madrid i midten av neste veke, men han meiner møtet måndag vitnar om framgang.

– At dei sat i møtet så lenge og at dei er innstilte på å halde fram samtalane, synest eg tyder på at det er ein prosess no som fungerer, seier Levin til nyheitsbyrået TT.

– Det står sjølvsagt att å sjå korleis president Erdogan reagerer. Han kan leggje ein dempar på det heile. Men eg trur desse første signala er positive, sjølv om dei vanskelege spørsmåla står att å løyse, seier han.

Trygge på løysing

Både Nato og dei to nordiske søkjarlanda hadde rekna med ein rask søknadsprosess, men det var før Tyrkia kravde ei rekkje innrømmingar, spesielt når det gjeld Sveriges politikk overfor kurdiske grupperingar.

Også den tyske regjeringa tonar ned utsiktene til ei rask løysing. Ein ikkje namngitt regjeringskjelde seier søknadene må setjast inn i den historiske konteksten sin.

– Og gitt den historiske dimensjonen, vil det ikkje vere ein katastrofe viss vi treng nokre få veker til, seier kjelda, som insisterer på at konflikten lèt seg løyse.

– Vi er trygge på, svært trygge på at det er mogleg å finne ei løysing som tek omsyn til begge partars interesser, seier vedkommande.

(©NPK)

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter