Nyheter

Ny lov gjør det vanskeligere å opprette privatskoler

SKOLE: Onsdag trer den nye privatskoleloven i kraft, og det innebærer at muligheten for å godkjenne nye privat- og yrkesskoler blir strammet inn.

– En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Det gjør noe med det norske samfunnet, som skal være åpent og tolerant, når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn i mindre grad møtes i de samme klasserommene. Derfor kan vi ikke fortsette å privatisere og splitte opp skolesystemet vårt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

De siste ti årene har det i snitt blitt opprettet én ny privatskole i måneden i Norge. Den nye loven innskrenker muligheten til å opprette nye skoler og å utvide eksisterende tilbud.

Du skal ikke trenge å betale privatskoler for å kunne fordype deg i for eksempel realfag og idrett.

—  Tonje Brenna, kunnskapsminister

– Regjeringen vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere og mer mangfoldig offentlig fellesskole. De tilbudene som Solberg-regjeringen mente man trengte private skoler for å gi, mener jeg i stedet kan gis i den offentlige fellesskolen. Du skal ikke trenge å betale privatskoler for å kunne fordype deg i for eksempel realfag og idrett, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

For å bli godkjent må nå privatskoler representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen. De kan for eksempel bli godkjent med basis i en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler eller som internasjonal skole.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter