Nyheter

– Vi ser nye fjes i kirken hver uke

BERGEN: Flere menigheter opplever en tilstrømning av unge voksne. – Markant økning av studenter, forteller pastor Elisabeth Husabø i pinsemenigheten Salt.

– Vi ser nye fjes i kirken hver uke, både helt nye og folk som kommer tilbake for første gang etter koronaperioden. Det virker som folk er «sultne» på å gjøre sosiale ting og være del av et fellesskap, sier Elisabeth Bakke Husabø, kreativ leder og pastor i pinsemenigheten Salt. Den ligger i Bergen.

Hun forteller at det er særlig i søndagsgudstjenestene og i såkalte «smågrupper» menigheten ser en tilstrømning av nye fjes. I smågruppene møtes man i hjemmene til hverandre, ber sammen, og snakker om store og små spørsmål.

– Her ser vi en markant økning av studenter. Det er veldig hyggelig, forteller Husabø.

Vårt Land har tidligere skrevet om St. Jakob kirke i Bergen, som også har opplevd en stor vekst av unge voksne det siste året.

Ønsker å skape et Jesus-sentrert fellesskap

Husabø forteller at menigheten hverken «reklamerer» for gudstjenestene eller smågruppene. Økning skyldes trolig at medlemmer inviterer med seg venner.

– Vi er først og fremst opptatt av å skape et Jesus-sentrert fellesskap og ta imot nye mennesker. Vi har, blant annet, et vertskapsteam av frivillige som lager kaffe og legger til rette for at folk skal oppleve å bli sett og bli kjent med andre, sier hun.

St. Jakob kirke i Bergen

– Er det noen utfordring med å få unge voksne til Salt Bergen?

– Mange studenter flyttet til Bergen da samfunnet var nedstengt. Da fikk de ikke bygget relasjoner i menigheten. Korona har også gjort det komfortabelt med å være hjemme, eller at det har blitt vanskelig å oppsøke større fellesskap. Vi må derfor jobbe mer med å engasjere folk, sier hun.

– Kommer nye unge voksne til kirken hver høst

Også Pinsekirken Tabernaklet opplever at flere studenter har kommet til menigheten siden samfunnet gjenåpnet. Dette er imidlertid ikke noe nytt.

– Vi er en kirke i en studentby. Det kommer nye unge voksne til kirken hver høst, sier Tobin Sletten i Pinsekirken Tabernaklet.

– Det er fint å kunne holde sosiale arrangementer igjen. Det gir oss muligheten til å inkludere flere mennesker, legger han til.

I likhet med Salt, holder også Tabernaklet søndagsgudstjenester, smågrupper og leirer og fester.

Les mer om mer disse temaene:

Lea Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter