Nyheter

Eldreombudet avvikles

STOPP: Eldreombudet avvikles fra 1. juli 2023. Derfor reduseres bevilgningen med én million kroner i år.

Årsaken til avviklingen er først og fremst økonomisk, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere av eldreombudets oppgaver dekkes allerede av andre ombud og instanser.

– I en tid der vi må prioritere, mener regjeringen at det er riktig å rydde i overlappende funksjoner og ansvarsområder, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Pasient- og brukerombudet styrkes, og dette skal også komme de eldre til gode.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter