Nyheter

Bevæpnet politi skal trygge barnetoget på 17. mai

Politifolk over hele Norge skal være bevæpnet på 17. mai. Den midlertidige bevæpningen skal trygge gjennomføringen av ulike arrangementer på nasjonaldagen.

− 17. mai er en dag som samler det meste av befolkningen i Norge til ulike arrangementer. Ettersom markeringene vil foregå spredt over hele landet, er det besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun understreker at det ikke er noen endringer i trusselbildet i Norge.

− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap, sier politidirektøren.

Det legges ifølge Politidirektoratet opp til at bevæpningen ikke skal være mer synlig eller i et større omfang enn det som vurderes som nødvendig.

Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter