Nyheter

Åpner for mer planting av fremmede treslag i norsk natur

Naturvernforbundet mener det er uforståelig at norske miljømyndigheter vil at det skal tillates at skogeiere får plante sitkagran og andre utenlandske treslag.

Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner protesterte høylytt da Miljødirektoratet tidligere sendte forslaget ut på høring.

De hadde forventet et forbud mot de omstridte treslagene, men direktoratet har nå konkludert med at det er forsvarlig å tillate regulert bruk av sitkagrana, også kalt pøbelgran, og andre fremmede treslag i Norge.

En anbefaling til endring i forskriften om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål er nå sendt Klima- og miljødepartementet. I forslaget blir skogeiers ansvar for å drive spredningskontroll skjerpet og konkretisert – blant annet at ved at det etableres en ansvarssone på 100 meter hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning.

– Vi synes det er merkelig at Miljødirektoratet fremdeles vil akseptere at skogeiere planter ut fremmede arter som har vist seg å gjøre vesentlig skade på norsk natur. Vi forstår det rett og slett ikke, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Norges Skogeierforbund på sin side forsikrer at de vil være i stand til å hindre uønsket spredning av treslagene.

– Det er bra at vi får mulighet til å bruke treslag som er tilpasset det klimaet vi etter hvert får. Vi har en kunnskapsbase, og det blir stilt klare krav til skogeierne, sier administrerende direktør Per Skorge.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter