Nyheter

Barneombudet reagerer på regjeringens flyktninggrep

Regjeringen ønsker å lempe på kravene til tilsyn i fosterhjem for å håndtere den store mengden flyktninger. Det får Barneombudet til å reagere.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Den ekstraordinære situasjonen med krig i Ukraina tilsier at staten må kunne ha et større handlingsrom enn normalt. Dette er for at vi skal være i stand til å gi alle barn som kommer et tilbud, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Dagsavisen.

Hittil har det kommet 264 enslige mindreårige asylsøkere fra Ukraina, ifølge foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Norske kommuner har takket ja til å bosette 400. For å kunne ta imot flere barn på kort tid foreslår regjeringen å lempe på krav til tilsyn i fosterboliger og omsorgssentre.

– Forslaget vil bare kunne tas i bruk om det oppstår en situasjon som gjør dette helt nødvendig. Per nå er det ikke nødvendig, sier Toppe.

Statens helsetilsyn er bedt om å følge med på tilsynspraksisen, og det skal fremdeles skal være periodiske statlige tilsyn. Barneombudet mener likevel at å kutte i tilsynet må være en siste utvei.

– Økonomiske hensyn kan ikke trumfe barnets beste. Det beste hadde vært om regjeringen kunne tilført flere ressurser og personell. Hvis det ikke er mulig, bør myndighetene vurdere om det finnes andre tilbud man heller kan kutte i, sier seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen i Barneombudet.

Lovforslaget var denne måneden ute på en kort høring før regjeringen presenterte forslagene sist uke. Også Norsk Fosterhjemsforening reagerte sterkt på forslagene i høringsrunden.

– Det å korte ned kravet til oppfølgingsbesøk og tilsyn er å utsette disse barna for nok en omsorgssvikt. Ukrainske barn må ha samme rettssikkerhet som norske barn har i fosterhjem med hensyn til oppfølging og tilsyn, skrev foreningen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter