Nyheter

– Næringsministeren må stanse gruveprosjektet nå

FØRDEFJORDEN: Da Nordic Mining startet gravearbeider, lenket Natur og Ungdom seg fast. Nå venter de på at næringsminister Vestre gir sitt svar på klagen deres på gruveselskapets driftstillatelse.

Aksjonister fra Natur og Ungdom lenket seg denne uka til anleggsmaskiner på Engebø i Sunnfjord, der selskapet Nordic Mining har startet med graving.

– Gruveselskapet har satt i gang før de har fått endelig driftstillatelse, noe som veldig provoserende, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom.

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, avviser at selskapet ikke har tillatelse.

– Vi har alle nødvendige tillatelser til å sette i gang arbeidene. Vi har en godkjent driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning som er gitt uten oppsettende virkning, sier Fossum.

Har klaget til Næringsdepartementet

Gylver i Natur og Ungdom mener oppstarten kan virke som et forsøk fra Nordic Mining på å presse næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Hos ham ligger en klage på driftstillatelse til behandling.

– Det stemmer at Nærings- og fiskeridepartementet har klagesaken til behandling og et vedtak kan ventes om ikke lenge. Departementet kan ikke kan gå i nærmere detalj, fordi saken fortsatt er under behandling, sier Camilla Pettersen, fungerende kommunikasjonssjef for næringsministeren.

Ber Vestre agere

Gruveselskapet Nordic Mining ønsker å utvinne mineraler og dumpe gruveslam i Førdefjorden. Dette er Natur og Ungdom sterkt imot, også fordi det dreier seg om en nasjonal laksefjord.

– Alle aksjonistene her har en tydelig beskjed. Næringsminister Vestre må stanse prosjektet nå. Han har all mulighet til å følge opp løfter om grønn industri og sirkulærøkonomi, sier Gylver til Vårt Land.

Hun viser til at Havforskningsinstituttet har vært tydelige i sin kritikk mot prosjektet, sammen med fiskeri- og reiselivsnæringen og en samlet miljøbevegelse.

Natur og ungdom aksjonerer ved Førdefjorden 26. april 2022

Lokalt Ap-lag imot

Anne-Line Thingnes Førsund har lokal tilknytning og er også blant lenkeaksjonistene. Hun viser til at Sunnfjord Ap, Vestland Ap og AUF nasjonalt er imot at gruveprosjektet får dumpe slam i Førdefjorden.

EUs overvåkingsorgan ESA har påpekt at Norge har brutt EUs mineralavfallsdirektiv, og vurderer nå om Norge har brutt EUs vanndirektiv som skal sikre rent vann og sjø.

– Skal regjeringen ha troverdighet, må de sikre at norsk gruvenæring ikke får bruke metoder verden ellers har forlatt, bortsett fra Norge og Papua Ny-Guinea. Det er suksessrikt næringsliv knyttet til fjorden, slik fjorden har vært i flere tusen år. Vi venter at Vestre tar vare på dette unike, allsidige næringslivet for framtidige generasjoner, sier Thingnes Førsund, ifølge en pressemelding.

---

Gruvedrift

  • Gruveselskapet Nordic Mining har sikret seg rettighetene til å utvinne mineralene rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.
  • Prosjektet er kontroversielt fordi restmassene fra gruvedriften etter planen skal deponeres på bunnen av Førdefjorden. Det medfører også naturinngrep.

---

Nordic Mining avventer

Fossum sier at Nordic Mining har kjent til at Natur og Ungdom vil aksjonere.

– Vi er glad for at vi kan bidra med mineralene rutil og granat, sier han.

Rutil brukes som metall i fly- og sportsutstyr, og som middel for å gjøre tannkrem, mat, maling og visse medisiner hvite.

Gylver understreker at Natur og Ungdom ikke generelt er imot utvinning av mineraler.

– Noen mineraler må vi ha. Men vi må kunne si nei til de verste prosjektene. Dette prosjektet er ikke verdt å rasere en nasjonal laksefjord som er artsrik og ren, og etterlate naturen med store sår, for så å dumpe ressursene i fjorden. Mineraler er en begrenset ressurs, sier hun.

Natur og ngdom er ifølge Gylver klare til å aksjonere dag etter dag framover for å hindre oppstart. Flere aksjonister er på vei.

Prosjektleder i Nordic Mining, Kennet Nakken Angedal, sier til NRK at selskapet ikke kommer til å arbeide på anleggsområdet i dag for å unngå konfrontasjoner med aksjonistene.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter