Nyheter

Solberg utfordret Støre til å droppe bredt forlik om Ukraina-pakken

Erna Solberg ber regjeringen vurdere å ta imot Høyres støtte til Ukraina-pakken, uten å gå videre med forhandlinger med de andre partiene på Stortinget.

Høyre er villig til å stemme for pakken på 14,4 milliarder kroner, slik den nå er framlagt, til tross for bekymring for at inndekning ikke er avklart.

Regjeringen la fram pakken før påske og har uttrykt et ønske om å få med partiene på Stortinget på et bredt forlik. Men Høyre-leder Erna Solberg ga i Stortingets spørretime uttrykk for bekymring for at andre partier forsøker å inkludere andre temaer som vil gjøre pakken mer omfattende.

En situasjon med overoppheting av norsk økonomi vil føre til rentehevinger som er høyere enn de burde kunne være, og som vil treffe enkelte grupper hardt, argumenterte hun.

– Vi har sagt at vi vil stemme blanko for de utgiftene som er lagt fram, vi vil ikke være med på budgivningen videre. Vi håper regjeringen vil ta imot tilbudet og si at nå har de flertall for dette, sa Solberg.

Støre framhevet at den økonomiske situasjonen i Norge er god, og at regjeringen har opptrådt ansvarlig blant annet ved å holde igjen på oljepengebruken da den tiltrådte. Inndekningen på Ukraina-pakken vil man komme tilbake til i budsjettene, understreket han.

– Det kommer i revidert budsjett i mai og når vi kommer med ordinært budsjett for 2023, svarte han.

Støre ga uttrykk for at et bredt forlik fortsatt er viktig for regjeringen.

– Mitt inntrykk er at det som ble lagt fram før påske, ble tatt bredt og godt imot, sa han.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter