Nyheter

Krever statlig tilsyn etter avsløringer om asylmottak

FLYKTNINGER: SV tar til orde for et uavhengig tilsyn for asylmottak etter avsløringer om uverdige forhold for flyktninger fra Ukraina. Men regjeringen vil bare ha en tilsynsordning for enslige mindreårige asylsøkere.

– Vi ser nok en gang at situasjonen og kvaliteten på mange asylmottak er altfor dårlig. Det trengs et uavhengig tilsyn som sikrer at mottakene er gode nok, sier SVs Grete Wold til Vårt Land.

Russlands krig i Ukraina har sendt millioner på flukt. I Norge har 13.000 ukrainere søkt asyl på snaue to måneder. Støre-regjeringen har bedt kommunene planlegge for å bosette 35.000 i år, men forbereder seg selv på at så mange som 100.000 kan komme.

Allerede knaker mottaksapparatet i sammenføyningene. Tidligere denne måneden fortalte NRK om «mugg, muselort, for lite mat, kaldt vann og skit» på Hvalsmoen mottak. Vårt Land og Klassekampen har omtalt mangler ved Råde mottakssenter.

Bekymret for UDIs mulighet til å føre kontroll

Derfor har SV fremmet forslag om å «innføre en uavhengig tilsynsordning for asylmottak». Forslaget er en del av en pakke med forslag for å ta imot flyktninger fra Ukraina på en god måte – fra ankomst til integrering.

Grete Wold

I dag finnes det ikke et uavhengig tilsyn som overvåker forholdene i landets asylmottak. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som selv kontrollerer at aktørene som driver mottakene etterlever kontraktene med nettopp UDI.

Denne ordningen sikrer ikke nok uavhengighet, mener SV og asyltalskvinne Grete Wold.

– Det betyr at den som inngår avtalen og har ansvar for den, også skal stå for kvalitetssikringen, påpeker hun.

SV mener ordningen er ekstra sårbar når mange søker asyl i Norge på kort tid, slik som nå. Da må antallet asylmottak og plasser økes raskt. Når alle kluter settes inn for å klare det, frykter SV at UDI «ikke har kapasitet» til å kvalitetssikre nye kontrakter og til å kontrollere at kravene i dem etterleves.

Når det må gå fort, er det enda mer avgjørende at vi har et uavhengig tilsyn som sikrer at avtaler vi inngår er gode

—  Grete Wold (SV)

– Da er vi sårbare for å inngå avaler med stadig mer useriøse aktører. Når det må gå fort, er det enda mer avgjørende at vi har et uavhengig tilsyn som sikrer at avtaler vi inngår er gode, sier Grete Wold.

Ikke første gang: – Ingen tegn til bedring

Verken historier om uverdige forhold ved asylmottakene, eller ideen om et uavhengig tilsyn, er noe nytt. Sist asylankomstene økte kraftig i Europa og Norge, i 2015, viste en kartlegging fra VG «feil eller mangler ved ni av ti asylmottak».

To år senere var det generelle bildet uendret, hevdet daværende Røde Kors-leder Mads Harlem.

– Nei, vi ser ingen tegn til bedring. Det går på helt grunnleggende ting som at asylsøkerne ikke får ordentlig helsehjelp og ernæring. Barnas behov blir heller ikke ivaretatt. Vi er til stede på mottakene og ser dette. Vi har sagt ifra flere ganger. Boforholdene er under enhver kritikk på mange av mottakene, sa han til Dagsavisen i 2017.

Da hadde Røde Kors lenge etterlyste et uavhengig tilsyn. Faktisk påla et enstemmig storting regjeringen å etablere «en uavhengig tilsynsordning for asylmottaksdrift» året før – i 2016. Men det gjennomførte aldri Solberg-regjeringen.

Først sommeren 2021 kvitterte den ut vedtaket ved å sendte et forslag på høring om å opprette en avgrenset tilsynsordning for enslige mindreårige asylsøkere. Penger – 1,2 millioner kroner – kom først i statsbudsjettet etter at valgnederlaget var et faktum.

Støre-regjeringen vil bare ha ordning for enslige mindreårige

Tidligere denne måneden fulgte Støre-regjeringen opp ved å levere en lovproposisjon til Stortinget, som gjør statsforvalteren tilsynsmyndighet for enslige mindreårige på mottak.

«[O]ppfølgingen av andre deler av asylmottaksdriften anses ivaretatt gjennom eksisterende tilsynsordninger med asylmottaksdriften og Utlendingsdirektoratets kontraktsoppfølging», heter det der.

Det til tross for at alle partiene på Stortinget stemte for å be Solberg-regjeringen «etablere en uavhengig tilsynsordning for asylmottaksdrift» i 2016. Grete Wold sier hun forventer at Støre-regjeringen tar SVs forslag på alvor.

Nå er det spesielt viktig, fordi over 40 prosent av de som kommer nå er barn

—  Grete Wold (SV)

– Dette bør gjelde for alle som ankommer Norge, ikke bare mindreårige. SV mener det burde være en grei sak også for regjeringen. Alle bør ha en politisk interesse av å sikre at pengene som brukes på dette, blir brukt på en måte som gir flyktningene en god ankomst til Norge, sier hun.

– Kan det bli vel kostbart med en så bred tilsynsordning?

– Det er ikke snakk om å velte et statsbudsjett. Det er et beløp for å sikre de aller mest sårbare gode forhold. Nå er det spesielt viktig, fordi over 40 prosent av de som kommer nå er barn, svarer Wold.

Ap-topp på Stortinget avviser SVs fremstøt – Venstre vil vurdere

Arbeiderpartiets Lene Vågslid er leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, som skal ta stilling til SVs forslag innen 10. mai. Allerede nå sier hun nei til SVs fremstøt:

«Vi kommer til å støtte forslaget fra regjeringen om en statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige i asylmottak. Enslige mindreårige er særlig sårbare, og vi mener det er riktig å prioritere ressursinnsatsen til en tilsynsordning inn mot denne gruppen», skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Vårt Land har også spurt Sp, Venstre og KrF om hvordan de vil forholde seg til SVs forslag. Så langt har bare Venstres mann i Kommunalkomiteen, André N. Skjelstad, svart:

«Venstre er opptatt av at driften av asylmottakene følges tett, og at det er ryddige forhold ved asylmottakene. Vi støttet derfor forslaget om å be regjeringen etablere en uavhengig tilsynsordning for asylmottaksdrift i 2016. Vi vil nå vurdere regjeringens forslag nøye og vurdere hvordan vi best kan sørge for godt og effektivt tilsyn ved mottakene».

NB: Lene Vågslids kommentar ble lagt til torsdag kl. 07.23.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter