Nyheter

Brudd i den frivillige meklingen i industrien – tvungen mekling starter mandag

MEKLING: Den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri førte ikke fram. Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling mandag klokka 11.

Det melder Fellesforbundet.

Meklingsfristen er 31. mars. Om lag 27.600 medlemmer kan bli tatt ut i streik dersom heller ikke den tvungne meklingen når fram. Det rammer 950 bedrifter. Av disse er 760 organisert i Norsk Industri, mens resten er bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med.

Meklingen mellom Parat og Norsk Industri ble også brutt søndag.

– Parat går nå inn tvungen mekling fram til midnatt torsdag 31. mars. Vårt mål er å bli enige med Norsk Industri om en ny tariffavtale, men blir det ikke oppnådd enighet, er vi i streik fra fredag 1. april, sier leder Unn Kristin Olsen.

Parat har varslet at om lag 1.000 medlemmer i rundt 60 bedrifter kan bli tatt ut.

Usikkerhet

Lønnsforhandlingene i det som omtales som frontfaget, det vil si industrien, startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene krever økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

– Det meste er vanskelig, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum da forhandlingene ble brutt 15. mars. Han viste til at det er usikre tider.

Det gjorde også riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

– De to foregående oppgjørene har også vært krevende. Det har vært en krevende tid med stor usikkerhet. Mange næringer har vært hardt rammet av pandemien, mange har vært permittert. Det svinger veldig og er store forskjeller i samfunnet, det gjør det vanskelig å finne gode løsninger, sa han før meklingen startet.

Prisvekst

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har medført prisøkninger og uforutsigbarhet for både arbeidstakere og bedrifter. Teknisk beregningsutvalg (TBU), som består av partene i arbeidslivet og legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter