Nyheter

Derfor har Helsedirektoratet slutta med daglege innleggingsstall

Helsedirektoratet har slutta å oppdatere dagleg om talet på innlagde med koronaviruset. Helsedepartementet seier det er fordi epidemien har passert toppen.

Den daglege innleggelsesstatistikken har vore hyppig brukt av norske medium i løpet av koronapandemien, og innleggingsstala har den siste tida vore på rekordhøgt nivå i samband med omikronvarianten og gjenopning av samfunnet.

Likevel er den daglege innleggelsesstatistikken droppa. Helse- og omsorgsdepartementet seier det skjer etter ei samla vurdering av tilgjengelege overvakingsdata.

– Desse dataa viser at smittespreiinga framleis er på eit høgt nivå, men at epidemien har passert toppen og viser ein klart nedgåande trend. Folkehelseinstituttet legg dagleg ut tal frå overvakinga, inklusive tal på nye innleggingar i sjukehus. Det blir derfor ikkje vurdert som formålstenleg å halde fram med daglege rapporteringar om talet på innlagde med koronavirus, skriv dei til NTB.

Dei legg til at Helsedirektoratet vil leggje ut vekevise oppdateringar i staden.

– Rapporteringsrutinar vil på kort varsel kunne endrast dersom smittesituasjonen på nytt skulle utvikle seg i ei negativ retning, skriv departementet.

Departementet opplyser vidar at både FHI og Helsedirektoratet vil halde fram med vekerapportane sine.

– FHIs vekerapportar gir oversikt over mellom anna den epidemiologiske situasjonen, medan Helsedirektoratets rapport gir i hovudsak oversikt over belastninga på helsetenestene, skriv departementet.

(©NPK)

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter