Nyheter

Biskop vil åpne norske kirkerom for ortodokse: – Alle må ta et tak

OPPFORDRING: Biskop Halvor Nordhaug ber norske menigheter forberede seg på å hjelpe ukrainske flyktninger. – Vi går sammen, svarer soknepresten i den russisk-ortodokse kirke i Bergen.

I et åpent brev til menighetene i Norge oppfordret biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme menighetene til å åpne opp hjertene og kirkerommene sine for ukrainske flyktninger.

I brevet og i et intervju med Vårt Land forteller Nordhaug at han ser mange muligheter for Kirke-Norge å hjelpe. Solidaritetskonserter og andre kirkelige arrangementer nevnes som arenaer hvor behovet for hjelp kan bli delt, og hvor nordmenn kan høre hva de kan bidra med.

Han ønsker også et tett samarbeid mellom kirkene og kommunene, så kirkene lettere kan få vite hva flyktningene trenger.

– Det kan handle om rent praktiske ting som klær, eller møteplasser og aktiviteter hvor språket ikke er til hindring, slik som konserter.

Dette er vi felles om

—  Halvor Nordhaug

Diakonene nevnes av Nordhaug som personer i kirken som nå kanskje vil kunne ta et ekstra stort ansvar. Han mener derimot ikke at de er de eneste som vil måtte gjøre noe.

– Hele staben må kjenne at dette er vi felles om. Uansett rolle i kirken: Alle må ta et tak.

Behov for kirkerom

Halvor Nordhaug skriver i brevet sitt til menighetene at det bør være en selvsagt sak å låne ut kirkerom til gudstjenester om det skulle trenges. Han sier også at i Bergen hvor de allerede har en russisk-ortodoks menighet med en ukrainsk prest, vil det bli naturlig å spørre om de trenger et større lokale.

Siden 2018 har den ukrainsk-ortodokse og russisk-ortodokse kirken vært to ulike kirker. Nordhaug forteller at det derfor kan hende det vil være behov for kirkerom til begge kirkene.

– Flyktningene som tilhører den selvstendige ukrainske kirke kan også ønske gudstjenester i egen regi. Det må vi ha beredskap for.

PREST: Dmytro Ostanin er selv ukrainer og prest i Den russisk-ortodokse kirke som holder til i det som var Søreide bedehus i Bergen.

Dmytro Ostanin er sokneprest i den russisk-ortodokse kirke i Bergen. Han sier at han alltid har følt støtte fra Den Norske Kirke og at dette ikke vil være første gang den russisk-ortodokse kirke har delt kirkerom med DNK.

– Da vi ikke hadde eget kirkebygg i Bergen, fikk vi låne et fra DNK. Det blir ikke første gang vi får hjelp i sånn sammenheng, men nå blir det et bredere og dypere samarbeid.

Kirkelig solidaritet

Halvor Nordhaug forteller om et allerede godt forhold til den russisk-ortodokse kirken i Norge gjennom Norges Kristne Råd. Samtidig sier han at han håper at dette forholdet kan vokse gjennom samarbeidet de nå kan måtte inngå.

– Jeg håper vi kan høste økumeniske frukter i tiden som kommer, som vi kan glede oss over fremover.

Ostanin er enig i Nordhaugs beskrivelse av forholdet, og legger til at han mener alle kristne nå må gå sammen i et lag. Han forteller at han selv har mange venner blant prester i DNK, og har opplevd et godt samarbeid med dem.

– Vi er én familie

I intervjuet med Vårt Land presiserer også Nordhaug at samarbeidet ikke bare er for å kultivere teologisk samarbeid og dele kirkelige ideer.

– Men, hovedhensikten nå er å hjelpe mennesker i nød. Det er pressende, og bare Gud vet hvor mange som kan komme.

Gens una sumus, vi er en familie

—  Dmytro Ostanin

Sjakken er en av de største idrettene i Russland og Ukraina. I hans oppfordring til å vise barmhjertelighet og kjærlighet med hverandre så drar Dmytro Ostanin inn et begrep fra nettopp sjakkens verden.

– Jeg spiller sjakk. Vi sjakkspillere spiller under parolen: «gens una sumus», vi er en familie. Det er viktig nå, ikke bare for sjakkspillere, men for alle. Vi er alle mennesker og Guds barn.

Les mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter