Nyheter

Går for abort-turisme: Her er Rødts ukjente verdipolitikk

GALLUP-VINNER: Der abort er forbudt vil Rødt gi kvinnene rett til å ta inngrepet i Norge. Verdipolitikken til partiet i fart opp rommer også opplæring i kjønnsidentiteter i barnehagen og en nedtonet flyktningpolitikk.

I hverdagen sender gallupene Rødt inn i kampen om å være Norges tredje største parti. Partiet har kapret rollen som regjeringens motpol i basketak om strømpolitikk. Men også i verdispørsmål har Rødt politikk ingen andre har.

Vårt Land har sjekket Rødts partiprogram – og forgjengeren fra perioden før. I flommen av punkter om statsoppkjøp av selskaper, profittfri velferd og oppgradert miljøpolitikk, finnes også spisse løfter i verdipolitikk.

Et Rødt i posisjon kan eksempelvis gi tøffe grep mot Israel – og alle som skaffer seg surrogatbarn i utlandet blir kriminalisert.

Ved forbud ute kan kvinner få abort i Norge

Rødt har Norges mest liberale abortpolitikk: Uten nemnder skal kvinnen selv ha selvbestemmelse, i praksis til uke 22. Reservasjonsretten skal opphøre.

Men partiet åpner altså opp for det som kan omtales som «abort-turisme». Det heter:

«Støtte kvinnenes rett til abort og prevensjon over hele verden og gi kvinner fra land der abort er kriminalisert, rett til å ta abort i Norge».

I stortingsprogrammet perioden før var formuleringen mer begrenset: Tilby «polske og irske kvinner gratis abort i Norge».

«Abort-turisme»? Rødt svarer: Være solidarisk

– Hvorfor? Kritikere kan kalle dette «abort-turisme»?

– Det er viktig å understreke at vi støtter kvinners kamp for rettigheter der de bor. Men når abortrettigheter blir innskrenket og at abort i praksis er umulig for mange kvinner i andre land, også i Europa, ønsker vi at Norge stiller seg solidarisk med kvinner som blir rammet av denne politikken, svarer partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.


Partiet velger å svare skriftlig i e-post og går ikke inn på Vårt Lands spørsmål om hvordan løftet tenkes organisert:

– Dette handler om grunnleggende helsehjelp, fordi alternativet til lovlige aborter er ofte desperate grep som setter kvinners liv i fare, skriver Hansen.

Rekordmåling for Rødt. Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug.

LHBTI+ til barna. Landsdekkende Rosa kompetanse

Elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer, skriver Rødt. De vil at LHBTI+ skal være en obligatorisk del av undervisningen helt fra 1. klasse.

Organisasjonen Rosa kompetanses tilskudd til undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold skal systematisk gjøres «landsdekkende» for ansatte og studenter «i helsevesenet, barnevernet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak». Rosa kompetanse er en fagavdeling i Foreningen Fri.

Konverteringsterapi skal forbys. Partiet vil ha et tredje kjønn, «hvor alle kan angi sitt eget kjønn». Alle nybygg og offentlige bygg som restaureres skal utstyres med kjønnsnøytrale alternativer for dusj, toalett og garderobe.

---

Rødt med protest-vind

 • Siste måned har Rødt fått en serie rekordtall på galluper.
 • Opinion målte Rødt til 10,3 prosent – tredje største parti – i forrige uke. Også hos Vårt Land har partiet hatt rekordtall.
 • 11. mars feirer partiet: Da er det 15 år siden Rødt ble stiftet, tuftet på rester av Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene).

---

Vraket 20.000 flyktninger. For «å kunne samle»

Før Rødt gikk til valg i fjor høst, ble deler av flyktningpolitikken slipt ned. Kravet om 20.000 kvoteflyktninger i forrige program ble vraket. Som flere andre partier vil Rødt ta imot et antall kvoteflyktninger «minst i samsvar med FNs anbefalinger».

– Ble tallet 20.000 unngått i frykt for å skremme velgere?

– For Rødt er det viktig å kunne samles, og bygge bevegelse, rundt et felles krav. Et godt utgangspunkt for det er å følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger, svarer partisekretær Pryneid Hansen.

Men for å ta bedre ansvar for flyktninger vil Rødt ha Norge ut av Schengen-avtalen og Dublin-konvensjon. Treårsregel ved familiegjenforening og gebyrer skal bort.

Oslo 20190511.
Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen (f.v.), 2. nestleder Silje Josten Kjosbakken og partileder Bjørnar Moxnes punder Rødts landsmøte lørdag ettermiddag. 
Foto: Ola Vatn / NTB

Mindre søndags-shopping – religionsfrie skoler

 • Søndagen: Rødt støtter «kampen mot søndagsåpne butikker» og vil stoppe åpne hagesentre på søndager. Også lovregulering av åpningstider i annen varehandel skal gjeninnføres.
 • Friskoler: Rødt fastslår at «skolevesenet skal drives av det offentlige». Dersom en friskole diskriminerer LHBTI+-personer ved ansettelse, blir det stopp i støtte.
 • Formålsparagrafer: Både skoler og barnehager skal ha «religionsfri» formålsparagraf. I skolene må det «avspeiles i undervisningen».

Som mange andre – om barnekontanter og rus

Før valget i 2017 lovet Rødt å doble barnetrygden. Nå heter det mindre forpliktende at partiet vil «øke» den. Kontantstøtten skal ikke skrotes tvert – også Rødt vil ha såkalt ventestøtte. Også i ruspolitikk ligger partiet nær flere andre partier:

 • Stoffer: Tillate medisinsk cannabis der pasienter har behov. Ikke legalisere, men avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk.
 • Alkohol: Polet skal overta avgiftsfritt alkoholsalg på flyplassene – for å begrense privates profitt. Alkoholsalg på bensinstasjoner skal ikke forekomme.
Under straumprisdemonstrasjonen framfor Stortinget 20. januar heldt blant andre Bjørnar Moxnes (Rødt) appell. 
Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Krympet livssynsprofilen

Rødts livssynspolitikk ble krympet i programmet før fjorårets valg. Å frata kommuner ansvar for å bygge og drifte kirker ble fjernet.

Nå begrenser partiet seg til å fastslå at staten skal være adskilt fra alle trossamfunn. Tros- og livssynssamfunn skal få støtte som ordinære frivillige organisasjoner.

Her er Rødt på strenghetstoppen

Det radikale partiet i velgervekst har også Norges strengeste surrogati-politikk: Forbudt – også for nordmenn i utlandet. Praksisen der homofile par eller barnløse par reiser eksempelvis til USA for å få barn gjennom surrogati, vil Rødt dermed kriminalisere.

Eggdonasjon her hjemme godtas bare hvis dette er altruistisk og uten sosialt eller økonomisk press.

Israel og Palestina

For å støtte det palestinske folkets kamp, kreves kvasse tiltak mot Israel:

 • Økonomisk, akademisk og kulturell boikott.
 • Statlige og kommunale innkjøp av israelske varer og tjenester skal ikke skje.
 • Forbud mot å kjøpe varer produsert i strid med folkerett.
OSLO 20210519. 
Demonstrasjon til støtte for Palestina på Eidsvolls plass onsdag ettermiddag.
Foto: Berit Roald / NTB


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter