Nyheter

Vedum: Tre potensielle kandidater ble intervjuet til sentralbanksjefstillingen

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har svart på Stortingets spørsmål om sentralbanksjefutnevnelsen. Der skriver de at en tredje kandidat ble intervjuet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter mandagens møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Senere samme dag testet han positivt for koronavirus. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Uken etter at stillingen ble lyst ut, gjennomførte innstillingsgruppen sammen med BackerSkeie samtaler med tre potensielle kandidater, skriver Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i svaret til Stortinget.

BackerSkeie er rekrutteringsbyrået Finansdepartementet i september i fjor hyret inn for å bistå med å finne den nye sentralbanksjefen.

Det er fra tidligere kjent at Finansdepartementet hadde samtaler med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sentralbanksjefstillingen. Det har likevel ikke vært kjent at de har snakket med en tredje kandidat, selv om Finansdepartementet har bekreftet at andre kandidater enn Wolden Bache og Stoltenberg har vært aktuelle.

Vedum skriver ikke hvem den tredje kandidaten var.

Kun to av tre søkte

Det var tirsdag i forrige uke kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ble enige om å sende 21 spørsmål til Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter at Jens Stoltenberg fredagen før ble utnevnt til ny sentralbanksjef.

Vedum skriver i sitt svar at formålet med samtalene var å kartlegge interesse for stillingen, gi informasjon og svare på spørsmål, herunder om videre prosess.

– På bakgrunn av disse samtalene vurderte innstillingsgruppen at alle de tre var aktuelle å vurdere til stillingen, og jeg ble orientert om dette. Interesseavklaringssamtalene ble fulgt opp med at alle tre ble oppfordret til å søke, skriver Vedum.

Da søknadsfristen hadde gått ut, hadde kun to av dem som ble oppfordre til å søke, søkt.

Det er fra tidligere kjent at Jens Stoltenberg og Ina Wolden Bache ble oppfordret til å søke.

Svarer ikke på hvem som nevnte Stoltenberg først

Vedum har også fått spørsmål om når Jens Stoltenbergs navn kom opp i departementets arbeid med ansettelse av ny sentralbanksjef for første gang, og hvem som spilte det inn.

Vedum svarer ikke på hvem som spilte det inn, men bemerker at det bare dager etter at nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen varslet sin fratreden, ble offentlig spekulert om hvem som kunne være egnet for stillingen.

– Departementets oppgave med å forberede beskikkelser og utnevnelser til lederstillinger i departementet, etater og tilknyttede virksomheter, tilsier at departementet løpende har kunnskap om at det finnes personer som på kort eller lengre sikt kan være aktuelle kandidater til å bekle ulike stillinger, skriver Vedum.

Ikke i tvil om inhabilitet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer også på fire spørsmål rettet til ham om utnevnelsen av Stoltenberg.

– Jens Stoltenberg og jeg har et langvarig personlig vennskap. Jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om at jeg ville være inhabil etter forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sitt svar.

– Det var derfor ikke noe behov for å be om en habilitetsvurdering av Lovavdelingen eller andre knyttet til ansettelsessaken, skriver han.

Støre svarer også:

«Det er viktig at min inhabilitet overfor Stoltenberg knyttet til ansettelsen ikke skal så tvil om Norges Banks uavhengighet. All den tid regjeringen eller Kongen i statsråd kan få saker til behandling som direkte eller indirekte kan berøre stillingen som sentralbanksjef, har Statsministerens kontor på min anmodning bedt Lovavdelingen om veiledning om hva som skal til for at avgjørelser kan lede til inhabilitet for meg. Denne veiledningen vil jeg legge til grunn skulle regjeringen få denne typen saker til behandling».

I svaret skriver han også at han kun under den mye omtalte turen 24. oktober i fjor har snakket med Stoltenberg om noe som kan ha sammenheng med sentralbanksjefstillingen.

(©NTB)

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter