Nyheter

– Kriminelle miljøer har fått tak i navneliste over politifolk

En liste med navn på 3.000 politiansatte sirkulerer nå i kriminelle miljøer, skriver Politiforum.

Navnelisten ble utlevert etter en innsynsbegjæring fra to journalister og to andre personer som ba om innsyn i en liste over politiansatte som er trukket for medlemskontingent til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), ifølge Politiforum.

Politidirektoratet avslo i første omgang innsynsbegjæringen, men avslaget ble klaget inn til Justisdepartementet, som overprøvde POD, og utleverte listen.

Utleveringen av navnelisten vakte stor oppsikt i politiet, og fikk blant annet tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til å karakterisere det som en skandale.

Nå har politiansatte med god kontakt i det kriminelle miljøet fått tilsendt hele eller deler av navnelisten fra sine kontakter, skriver Politiforum. Enkelte politiansatte er ifølge Politiforum nå livredde for egen og sin families sikkerhet.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad opplyser at Politidirektoratet (POD) har iverksatt skadebegrensende tiltak, både for å ivareta individene og etatens funksjoner.

– Noen tiltak er allerede iverksatt og flere er til vurdering, sier Skulstad.

Tidligere etterretningsleder Ola Kaldager, som før jobbet i Forsvarets etterretningsavdeling E14, har overfor Politiforum har karakterisert navneutleveringen som «helt utrolig».

− I etterretningssammenheng ville det være helt fantastisk hvis man fikk tak i noe sånt som dette. Mesteparten av terrororganisasjoner driver med organisert kriminalitet, så politiet er ofte de første som er borti disse organisasjonene, sa Kaldager til Politiforum i januar.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter