Nyheter

Fant smutthull til Norge - får asylsøknadene behandlet

KOM FLYVENDE: 101 uigurer kan få opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) sier det er for farlig å returnere dem til Tyrkia der de har oppholdstillatelse. De kan bli sendt til Kina.

– UDIs vurdering er at kinesiske uigurer ikke vil være tilstrekkelig sikret effektiv beskyttelse fra tyrkiske myndigheter og at en henvisning til Tyrkia vil være i strid med utlendingsloven, skriver UDI-direktør Frode Forfang i brev til Justisdepartementet (ID).

Brevet har form av en såkalt praksisorientering. Her informerer UDI departementet om at de etablerer en ny praksis når det kommer til behandling av uigurer som har reist fra Tyrkia til Norge og søkt asyl.

De fant et flyvende smutthull i fjor høst.

Vårt Land får bekreftet i UDI at Justisdepartementet har sagt ja til praksisen som blir skissert i brevet og at UDI første halvår vil behandle asylsøknadene til 101 uigurer, 75 menn og 26 kvinner. 14 er barn under 18 år i følge med foreldre.

Blir satt i leire

Uigurene er en muslimsk minoritet i Kina, i Xinjiang-provinsen. De opplever brutal forfølgelse – og internering i egne omskoleringsleire. Opptil en million er nå internert, ifølge Human Rigths Watch. Kina mener uigurene utgjør en terrorfare.

Uigurene er et tyrkisk folk. Derfor har mange fått opphold i Tyrkia. Opp mot 50.000 uigurer oppholder seg i landet.

Oslo  20180104.
Direktør Frode Forfang i UDI på pressemøte torsdag om året som gikk og fremtidsutsikter for 2018. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norge tettet smutthullet

Bakgrunnen for at UDI skal behandle 101 søknader fra kinesiske uigurer, er svært uvanlig.

De kom flyvende i september og oktober til Norge fra Tyrkia og søkte asyl. De benyttet en Norwegian-rute med mellomlanding på Gardermoen, fortalte Aftenposten i oktober.

Etter få dager oppdaget norske myndigheter smutthullet og tettet det.

Alle 101 har oppholdstillatelse i Tyrkia, opplyser UDI, og skulle derfor etter vanlig praksis bli returnert uten å få asylsøknadene behandlet i Norge.

Kom med seks fly

Kinesere trenger ikke visum for å dra til Serbia, og de kunne dermed kjøpe en helt vanlig billett til Beograd for så å hoppe av under mellomlandingen i Norge og søke asyl.

Totalt seks avganger forlot byen Antalya før norske myndigheter grep inn og stoppet muligheten.

Uigurene har forklart at de ikke føler seg trygge i Tyrkia ettersom landet er på god fot med Kina, og de fryktet arrestasjoner og retur til landet de har flyktet fra.

Kinesiske uigurer risikerer å miste oppholdsgrunnlaget i Tyrkia, slik at de vil være tvunget til å returnere til Kina

—  Frode Forfang, direktør UDI

Tvangsutsender uigurer

UDI sier seg enig. «Kinesiske uigurer risikerer å miste oppholdsgrunnlaget i Tyrkia, slik at de vil være tvunget til å returnere til Kina», skriver direktør Forfang i brevet til Justisdepartementet.

Han trekker fram at uigurer i Tyrkia rapporterer om overvåkning og spionasje, utført av kinesiske myndigheter. Videre melder UDI at det har kommet rapporter om forsvinninger og tvangsreturer av uigurer fra Tyrkia til Kina. Blant de tvangsutsendte har det vært uigurer med tyrkisk statsborgerskap.

– Dette styrker vår vurdering om at uigurer ikke er trygge mot retur til Kina selv når deres forhold til Tyrkia er naturalisert i form av statsborgerskap, understreker Forfang i brevet.

---

Uigurer

  • Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina.
  • Utgjør 8,3 millioner av Xinjiangs 19 millioner innbyggere.
  • Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har ført til brutal forfølgelse av uigurene.
  • Rundt en million er internert i såkalte omskoleringsleire.

---

Flørter med Kina

Lenge var uigurene svært velkomne i Tyrkia. Regimet til president Recep Tayyip Erdogan lot mange som flyktet fra forfølgelse og undertrykkelse i Kina få opphold.

Men etter kuppforsøket i 2016 har Erdogan vent seg vekk fra Vesten og kommet nærmere Kina, opplyser Landinfo, et fagorgan i utlendingsforvaltningen. Erdogan søker særlig kinesiske investeringer til landet.

Derfor har Tyrkia blitt langt forsiktigere med å kritisere Kinas forfølgelse av uigurene. Tyrkiske myndigheter tolererer en viss aktivitet fra uiguriske grupper i landet, men oppfordrer dem samtidig til å ikke foreta seg noe som kan «skade landets interesser», melder Landinfo.

Vil få asyl

På denne bakgrunnen sier UDI at de kinesiske uigurene som søkte asyl i fjor høst «som utgangspunkt vil få innvilget beskyttelse etter utlendingsloven» – altså asyl.

Unntaket er de som ikke klarer å dokumentere at de er uigurer fra Xinjiang-provinsen i Kina, eller er utelukket fra retten til flyktningstatus etter utlendingsloven, forklarer UDI.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter