Nyheter

Rusreformen ble skrotet. Men det har skjedd betydelige endringer i rettssystemet

RETTSPRAKSIS: – Det som nå skjer i rettssystemet minner om en revolusjon, sier advokat Jon Anders Hasle.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Rusavhengige som blir tatt med narkotika får ministraff, på tross av at forslaget til rusreform som ble lagt fram i fjor, ble avvist av stortingsflertallet.

– Rusreformen ble skrotet, men det som nå skjer i rettssystemet minner om en revolusjon, sier advokat Jon Anders Hasle.

Han har jobbet med saker som omhandler rusmisbrukere i over 20 år og ser nå en helomvending i straffutmålingen blant rusmisbrukerne.

Folk som før kunne vente seg flere måneder i fengsel, slipper unna med hjemmesoning.

Hasle mener det er et steg i riktig retning.

– Det er feil å straffe folk som trenger hjelp. De skader ikke andre enn seg selv, sier Hasle.

Det har vært kontraproduktivt å straffe så hardt som vi har gjort til nå

—  Jon Anders Hasle, advokat

Tatt med seks gram heroin

En rusavhengig mann (44) ble i tingretten dømt til fengsel i seks måneder, hvorav tre måneder betinget, for oppbevaring av cirka 6,6 gram heroin.

Lagmannsretten reduserte straffen til betinget fengsel i 24 dager under henvisning til nytt rådende syn på straff for syke rusavhengige og nyere praksis.

Hans mange straffer for liknende forhold fikk ingen betydning og hverken allmenn- eller individualpreventive hensyn kunne begrunne ubetinget straff, står det i saksdokumentene.

Seks gram er for en nybegynner veldig mye, men 44-åringen mente dette var rundt seks brukerdoser for ham.

Aktors påstand: 6 måneder betinget hvorav 3 måneder ubetinget fengsel.

Dom: 24 dager betinget dom.

Tatt med benzo

Enkelte medisiner blir betraktet som narkotika om du ikke har resept. Rivotril er kanskje det mest kjente av legemidlene som blir hyppig omsatt på gata. Tingretten hadde idømt 45 dagers ubetinget fengsel for oppbevaring av cirka 180 tabletter benzodiazepiner.

Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det endrede samfunnssynet på straff for rusavhengige, en skjør og innledende rehabiliteringssituasjon og en uforbeholden tilståelse, en straff på 14 dager betinget fengsel.

Også i saker som omhandler besittelse av andre typer narkotika som sopp og hasj har man sett en kraftig reduksjon i straffen blant rusavhengige.

Advokat Hasle tror dette er første steg mot avkriminalisering.

– Det har vært kontraproduktivt å straffe så hardt som vi har gjort til nå. Man må veie opp skadevirkningene en straff har for en person, mot det han har gjort. Skadene og konsekvensene etter fengselsopphold er enorme og straffene altfor strenge, når du ikke har skadet andre, sier Hasle.

Skaper usikkerhet

Førstestatsadvokat Olav Helge Thue bekrefter ny praksis i det norske rettsvesenet.

- Det er riktig at det har vært en utvikling i straffutmålingspraksis i narkotikasaker for rusmisbrukere. Dette har skapt usikkerhet både i domstoler, politi og påtalemyndighet og blant forsvarere, ifølge Thue.

Olav Helge Thue

Det foreligger tre saker til behandling hos Høyesterett som er ment å klarlegge hvilken praksis som skal legges til grunn i tiden fremover.

– Siden sakene står for Høyesterett ønsker vi ikke å kommentere problemstillingen ytterligere på det nåværende tidspunkt, sier Thue.

– Når skjer dette?

– Så vidt vi vet er det ikke satt dato for når sakene vil behandles i Høyesterett, er beskjeden fra Den Høyere Påtalemyndighet.

Tror på avkriminalisering

Advokat Hasle tror høyesterett kommer til å etterfølge den generelle oppfatningen i befolkningen

– Det har skjedd et gradvis stemningsskifte i befolkningen. De nye dommene er senket til et helt annet nivå, og det er en generell oppfatning om å ikke dømme rusmisbrukere til fengselsstraff.

Han tror dette er første skritt mot avkriminalisering, slik vi har sett i Tyskland og en rekke andre land den siste tiden.

– En avkriminalisering vil tvinge seg på de neste årene, avslutter Hasle.

---

Rusreformen

  • Forslaget til rusreform ble lagt i februar 2021. Et hovedelement var at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes.
  • Reformen ble behandlet hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Regjeringspartiene samt SV, Rødt og MDG var for avkriminalisering, mens Ap og Sp ønsket å si ja til avkriminalisering for tunge rusavhengige, men ikke for andre brukere.
  • Frp er imot all avkriminalisering.
  • Nå pågår arbeidet med en justert rusreform for fullt, og vil trolig bli lagt frem i 2023.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter