Nyheter

Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef

NY SJEF: Nato-generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg (62) er ny sjef i Norges Bank.

Den formelle utnevnelsen ble gjort i statsråd fredag.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato. Han har tidligere vært både statsminister og partileder i Arbeiderpartiet.

Stoltenberg var én av to reelle kandidater til stillingen som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Omdiskutert

Stoltenbergs kandidatur har vært omdiskutert på grunn av de tette båndene han har til Arbeiderpartiet og til statsminister Jonas Gahr Støre, som har erklært seg inhabil i saken.

Debatten blåste opp igjen da det på nyåret ble kjent at stillingen som sentralbanksjef ble nevnt under to middager med oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersønn» Knut Brundtland, der Støre deltok i én og Stoltenberg i den andre.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid slått fast at Stoltenberg ikke er inhabil til stillingen som sentralbanksjef.

I sin vurdering skriver lovavdelingen blant annet at det er vanskelig å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef «vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

---

Jens Stoltenberg

  • Bekreftet 14. desember 2021 at han har søkt på stillingen som ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen.
  • Nato-generalsekretær fra 1. oktober 2014. Perioden utløper 1. oktober 2022.
  • Født i Oslo 16. mars 1959.
  • Sosialøkonom – cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1987.
  • Leder i AUF 1985–1989.
  • Vararepresentant til Stortinget 1989–1993, fast møtende 1991–1993, stortingsrepresentant for Oslo 1993–2017.
  • Nestleder i Ap 1992–2002, leder 2002–2014.
  • Nærings- og energiminister 1993–1996 og finansminister 1996–1997.
  • Statsminister 2000–2001 og 2005–2013.

---

Stortingsflertallet skeptisk

Et flertall av partiene på Stortinget har likevel uttalt seg kritisk om Stoltenberg som ny sentralbanksjef, blant annet på grunn av nyhetssakene om vennemiddager og kontakt han har hatt med Støre om Norges Bank-jobben.

En rekke partier signaliserte før utnevnelsen at de vil stille spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om ansettelsen av ny sentralbanksjef, uavhengig av hvem som får jobben.

En sentralbanksjef leder bankens hovedstyre og er daglig leder av sentralbankvirksomheten. I tillegg leder han eller hun komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Formelt sett har sentralbanksjefen også det daglige ansvaret for bankens forvaltning av oljefondet, men hovedstyret har valgt å legge denne oppgaven til oljefondssjefen.

Jens Stoltenberg overtar etter Øystein Olsen. Han tiltrådte som sentralbanksjef 1. januar 2011 og varslet i august 2021 at han ville fratre sin stilling i februar 2022.

Bache midlertidig sentralbanksjef

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars fram til Jens Stoltenberg tiltrer i stillingen.

Dagens sentralbanksjef, Øystein Olsen, har bedt om å få fratre sin stilling 1. mars.

Det tas sikte på at Stoltenberg tiltrer rundt 1. desember, men det vil bli endelig fastsatt ved signering av arbeidskontrakten i løpet av kort tid, opplyser regjeringen.

Frp vil granske

Fremskrittspartiet vil ta initiativ til å granske prosessen som førte til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, sier Listhaug.

Partikollega Carl I. Hagen vil ta prosessen som førte til ansettelsen av Stoltenberg opp i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er uryddig dersom regjeringen har anmodet både den tidligere Arbeiderparti-statsministeren Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe om å søke. Stortinget må få svar på om regjeringen har lagt positiv vekt på hans partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikke er tillagt vekt, sier Hagen.

Rotevatn: Uklokt

Å oppnevne Stoltenberg som sentralbanksjef er både uklokt og oppsiktsvekkende, mener Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å utnevne partipolitikere til sentralbanksjef. Det skal være en uavhengig embetsstilling. Nå velger man likevel å velge Jens Stoltenberg til tross for at flertallet på Stortinget er bekymret, sier Rotevatn.

– Det burde ikke regjeringen ha gjort, mener han.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de vil følge opp utnevnelsen grundig. Der vil Rotevatn få svar på hvem som har snakket med hvem, og når, i forkant av og i løpet av ansettelsesprosessen.

NTB

NTB

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter