Nyheter

Regjeringa går bort frå råd om jamleg testing

Smittetrykket er såpass høgt at det ikkje lenger er formålstenleg med råd om jamleg testing, slår regjeringa fast. Den endrar rådet på dagen.

Det går fram av ei pressemelding fredag kveld.

Endringa er særleg viktig for skular, barnehagar, høgskular og universitet, der det har vore anbefalt jamleg testing i kommunar som har opplevd smittespreiing som har påverka samfunnet i stor grad, blir det påpeika.

Endringa i teststrategien kjem på bakgrunn av faglege tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter