Nyheter

Pentagon-sjefen lover reformer for å unngå sivile tap

USAs forsvarsminister Lloyd Austin vil iverksette reformer for å redusere antall sivile som blir drept i amerikanske militære angrep.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har gitt ordre om reformer for å redusere og unngå sivile dødsfall under militære operasjoner. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Embetsverket i forsvarsdepartementet Pentagon får 90 dager til å legge fram en plan for hvordan sivile tap kan unngås i kampsituasjoner.

Beskyttelse av sivile er fullt ut forenelig med effektiv bruk av militærmakt, fastslo Austin i en ordre som ble sendt ut torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dette er en strategisk og moralsk nødvendighet, la han til.

Forsvarsministeren har allerede besluttet å opprette et «center of excellence» for beskyttelse av sivile som skal sikre at det skjer forbedringer.

Droneangrep i Kabul

Initiativet kommer i kjølvannet av kritikk av flere amerikanske angrep som kostet sivile livet.

I august i fjor ble punktum satt for 20 års vestlig militært nærvær i Afghanistan. Noe av det siste USA gjorde i landet, var å iverksette et droneangrep som kostet ti sivile livet.

Amerikanske myndigheter hevdet først å ha stanset IS-krigere som planla angrep under den kaotiske evakueringen fra Kabul. Senere erkjente de at angrepet rammet afghaneren Ezmarai Ahmadi, som jobbet for en bistandsorganisasjon.

Ahmadi, to andre voksne og sju barn ble drept. De pårørende fikk i oktober tilbud om erstatning fra USAs regjering.

Feilbombinger i Syria

Droneangrepet i Kabul var det siste i en lang rekke amerikanske angrep i Afghanistan og Midtøsten der sivile er blitt drept.

De siste månedene har The New York Times publisert en rekke saker om USAs krigføring i Syria og Irak. Flere tusen sivile er blitt drept i amerikanske angrep i disse landene, ifølge graderte dokumenter som avisa har fått tilgang til.

Mange av hendelsene har dreid seg om feilbombinger som angivelig ble utført på grunnlag av feilaktig etterretning.

Rundt 70 sivile ble drept i et amerikansk flyangrep i Syria i mars 2019, ifølge The New York Times. Angrepet fant sted ved ekstremistgruppa IS' siste skanse i nærheten av byen Baghouz.

Dette var ett av en rekke angrep som ifølge avisa ble beordret av en hemmelig gruppe spesialsoldater med kodenavn Talon Anvil.

– Mangelfull etterforskning

Lloyd Austins ordre om reformer kom samme dag som tankesmia Rand Corporation offentliggjorde en rapport om de sivile tapene. Rapporten ble laget på oppdrag fra den amerikanske Kongressen.

I rapporten står det at det i den militære planleggingen fokuseres så mye på det militære målet at det bredere sivile bildet blir oversett. Sivile dødsfall blir ikke tilstrekkelig etterforsket, og det finnes ingen database der opplysninger om slike hendelser blir samlet.

De som blir satt til å etterforske angrep der sivile blir drept, er i mange tilfeller for dårlig trent, ifølge Rand Corporation.

Norges deltakelse

Forsvarsminister Austin mener erfaringene fra de 20 årene i Afghanistan gir mulighet for læring og forbedring.

En ikke navngitt forsvarskilde sier til Washington Post at beslutningen om reformer i stor grad er tatt på bakgrunn av saker i mediene – blant annet de som har omhandlet droneangrepet i Kabul og The New York Times' saker om angrepet i Syria i 2019.

I Norge har partiet Rødt fremmet forslag i Stortinget om en evaluering av Norges deltakelse i krigen mot IS. Bakgrunnen var blant annet saker i amerikanske medier om angrep som har medført sivile tap.

Etter et skriftlig spørsmål fra Rødt i desember svarte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) norske styrker hele tiden har etterlevd krigens folkerett og at Norge forutsetter at koalisjonspartnere gjør det samme.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter