Nyheter

Undersøkelse: Fire av ti eldre har følt seg sosialt isolert under pandemien

I en ny undersøkelse blant dem over 70 år svarer 38 prosent at de har opplevd sosial isolasjon under pandemien. For svært mange har isolasjonen vært belastende.

Av de 9.391 som svarte på undersøkelsen som organisasjonen Aldring og helse har laget for Helsedirektoratet, svarte 82 prosent som opplevde dette som «noe belastende», mens 7 prosent svarte «svært belastende».

Kun 11 prosent har ikke opplevd isolasjonen som belastende.

Blant alle deltakerne var det 5 prosent som svarte at de føler seg sosialt isolert uavhengig av pandemien.

Opplevelsen av sosial isolasjon under pandemien er dermed åtte ganger høyere enn de som rapporterer å være sosialt isolert uavhengig av pandemien.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter