Nyheter

FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje fritt

Sykdomstoppen som følge av at smitten slippes løs i samfunnet, kan i verste fall føre til at opp mot 20 prosent av arbeidsstyrken blir hjemme på det meste.

Folkehelseinstituttet understreker at det er usikre tall som ligger bak anslagene, og at dette dreier seg om et verste fall-scenario.

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke sier det er knyttet stor spenning til hvordan sykefraværet faktisk vil bli.

Det er stor uro i bedriftene knyttet til bemanningssituasjonen.

– Våre bedrifter har lang og god erfaring med å finne gode løsninger. Det som er viktig, er at de nå forbereder seg på at smittetoppen ligger foran oss og legger gode planer for å opprettholde mest mulig normal drift, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til NTB.

– Vi frykter at det blir utfordring på bemanning de neste ukene, sier direktør i Virke, Iver Horneland Kristensen, til NTB.

Usikre tall

Virke-direktøren sier det er fare for driftsforstyrrelser og at enkelte bedrifter kanskje vil måtte stenge i kortere tid som følge av sykefraværet.

– Noen bedrifter kan i ytterste konsekvens måtte stenge noe eller gå glipp av omsetting fordi de har problemer med å ha folk på jobb, sier Kristensen.

Smitteverntiltakene vil i alle anslag være grunnen til mer enn halvparten av sykefraværet, anslår FHI.

FHI anslår at sykefraværet for covid-19 og andre luftveissykdommer fram til 30. mars vil variere fra noe over 5 prosent til noe over 15 prosent av den yrkesaktive befolkningen.

Det er da tatt høyde både for sykdomsfravær og isolasjonstid. I tillegg kommer annet sykefravær, som FHI viser til at var på 6,6 prosent i første kvartal av 2019, forrige normalår.

FHI presiserer at tallene er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, hvor mye smitte av andre luftveissykdommer det blir, og hvordan isolasjon og andre tiltak blir innrettet.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeidsgiverne ber om endring

Både NHO og Virke trekker igjen fram ønsket om å redusere tiden arbeidsgiver betaler for sykefravær til tre dager. Den tiden er nå redusert til fem dager.

– Vi har allerede tilbakemeldinger fra bedrifter som har ansatte som må være på jobb, hvor de kjenner godt på kroppen at det er høyt sykefravær som skaper driftsforstyrrelser, sier Melsom i NHO.

– Det er rekordhøyt sykefravær, noe som er bakgrunnen for at vi har sagt at arbeidsgiverperioden for koronarelatert fravær må settes ned, sier hun.

Virke-direktør Kristensen sier det er et rekordhøyt sykefravær også i deres bedrifter. Større virksomheter har høyere sykefravær enn de mindre, sier han.

Glade for karanteneendringer

Både NHO og Virke sier endringene i karantenereglene, som gjør at man kan teste seg ut av karantene med daglige tester hvis man er nærkontakt, har vært veldig positivt.

Kristensen påpeker at det blir store kostnader til sykefravær og merkostnader ved innleie av vikarierer.

– Vi vil følge etter Danmark og åpne mer opp. Da vil sykefraværet fortsatt skape problemer. Dette gjelder en del bedrifter som har hatt det tøft veldig lenge, sier han.

Verken NHO eller Virke vil be om ytterligere lettelser i karantene- og isolasjonsreglene på grunn av sykefraværet. Virke forventer at myndighetene, inkludert FHI, løpende gjør vurderinger, og at endringer gjøres umiddelbart.

– Virke mener det må åpnes mer opp, men vi frykter at dette vil ramme bedriftene. Da må også arbeidsgiverperioden reduseres. Vår grunnholdning er at vi må legge mest mulig til rette for ikke å beholde tiltak lenger enn nødvendig, og de må være forholdsmessige så vi kan ha mest mulig normal drift og at folk kan gå på jobb, sier Kristensen.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke er bekymret for handels- og tjenestenæringene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Risiko for lokale utbrudd

I tillegg vil lokale utbrudd gjøre at det kan være stor risiko for betydelig høyere sykefravær på enkelte arbeidsplasser, påpeker FHI.

Smitteverntiltakene vil som nevnt medføre et stort sykefravær.

Det vises blant annet til at voksne som blir syke med korona, trolig vil måtte holde seg hjemme i to dager som følge av sykdom. I tillegg kommer ytterligere fire dager for lovpålagt tilleggsisolasjon.

I alle scenarioene vil det være en betydelig topp i første halvdel av februar.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter