Nyheter

Kjendisøkonomer på Norad-seminar: Kan ikke ignorere at superrike er klimaverstinger

ULIKHET: Skal man gjøre noe verdens klimautslipp, må man konfrontere de aller rikeste, mener Thomas Piketty som har gjort makroøkonomi forståelig for en hel verden. Nobelprisvinner Esther Duflo sier det samme. Superrike Bill Gates sier ikke noe om klimakonsekvenser av ulikheter.

FILE - In this June 30, 2014 file photo French economist Thomas Piketty speaks during his seminar at the Almedalen political week in Visby on the island of Gotland Sweden. Piketty is out with a new book, a manifesto for political change called “Capital and Ideology.” Weighing in at over 1,100 pages, it argues that the level of inequality in a capitalist economy is a direct result of political decisions that can be changed — if governments have the will to do so. (AP Photo/Janerik Henriksson, File)

Da han gjestet Norad-konferansen 2022 tirsdag digitalt, viste den franske økonomen Thomas Piketty fram ferske tall fra databasen World Inequality Database.

– Dette er vår måte å vise fram verden på gjennom ulikhetens linser, sa Piketty.

Han understreket at vi allerede vet at klimagassutslippene er svært ulikt fordelt med høye utslipp fra rike land i nord og lave fra fattige land i sør.

– Vi har nå tall som viser at innen hvert land og hver region er utslippene svært ulikt fordelt, sa Piketty og viste fram sin figur.

Piketty understreket at skal verden lykkes med utviklingshjelp og med å stoppe den globale oppvarmingen, er det nødvendig å «konfrontere ulikhet på en mer ambisiøs måte».

Klimagassutslipp per person - World Inequality Database

Ti prosent skaper 50 prosent av utslippene

Dette er tallene:

  • Globalt er det en gruppe på ti prosent av menneskeheten som står for 48 prosent av klimagassutslippene.
  • En gruppe i midten som utgjør 40 prosent av oss, står også for 40 prosent av utslippene.
  • De resterende 50 prosent av verdens mennesker står for 12 prosent av utslippene.

Piketty og co. har regnet inn utslippene fra varer som kjøpes inn, og det er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom hvem som har høyest inntekt og formue, og hvem som har høyest klimagassutslipp.

Se grafen over: Amerikanerne er verst. Der slipper ti prosent ut 73 tonn CO₂ hver i året, mens de 50 prosent på bunnen slipper ut 9,7 tonn.

Mønsteret er ellers likt i alle regioner. I Afrika Sør for Sahara slipper topp ti ut 7,3 tonn CO₂, mens de 50 prosent på bunn slipper ut 0,5 tonn CO₂ per person årlig.

Halvparten av europeerne eier fire prosent av formuen

Piketty viste også fram de nyeste tallene på hvor ujevnt fordelt verdens inntekter og formue er fordelt.

World Inequality Database

De rikeste ti prosent mennesker i verden sitter på 76 prosent av verdens formue, i form av penger og eiendommer, og tar inn 52 prosent av verdens samlede inntekter.

Piketty og co. har også fordelt dette på regioner. I grafen under står MENA for Midtøsten og Nord-Afrika.

– I Europa som har minst ulikhet av regionene, er det likevel slik at de 50 prosent fattigste eier 4 prosent av den totale formuen. Fire prosent er bedre enn 1 prosent, men er fortsatt svært lite, sa Piketty.

World Inequality Database

Kan øke polariseringen og stoppe klimatiltak

Tidligere nobelprisvinner i økonomi, Esther Duflo, deltok også digitalt på Norad-konferansen. Hun mener det er illevarslende at de rike land i koronapandemien har vist at i møte med en krise prioriterer de egne borgere først, også selv om de vet at det å få hele verden vaksinert, er den mest effektive måten å stanse viruset på.

– Hvis de rike landene ikke er i stand til å gå sammen om å hjelpe planeten når det er i deres egeninteresse, kan det bli langt vanskeligere i møte med klimaendringene, sa Duflo til Norad-konferansen.

Verdens rikeste tjener mest penger på bruken av fossil energi.

Esther Duflo, left, and Abhijit Banerjee speak during a news conference at Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Mass., Monday, Oct. 14, 2019. Banerjee and Duflo, along with Harvard's Michael Kremer, were awarded the 2019 Nobel Prize in economics for pioneering new ways to alleviate global poverty. (AP Photo/Michael Dwyer)

Duflo understreket i likhet med Piketty at det er avgjørende å ta høyde for forskjellen i inntekter og formue når klimatiltakene meisles ut.

– Hvis fattige folk i rike land må betale høyere skatter for å få ned utslippene, vil de ikke stemme for disse tiltakene, sa hun.

Hvis fattige folk i rike land må betale høyere skatter for å få ned utslippene, vil de ikke stemme for disse tiltakene

—  Esther Duflo, nobelprisvinner i økonomi

Det vil både føre til stillstand ved at klimatiltak ikke får nok oppslutning, og til polarisering i samfunnet. Duflo viste til at i Frankrike ble det store demonstrasjoner mot en karbonskatt som rammet alle sjikt, og dermed fattige hardt.

– Den kom like etter at formuesskatten i Frankrike ble fjernet, og ble sett på som noe som var imot fattiges interesser, sa Duflo.

Skrøt av Norge

Bill Gates fra Bill and Melinda Gates Foundation holdt også digitalt innlegg på konferansen. Han takket for den økonomiske støtten til vaksinealliansen Gavi, som Gates bidro til å realisere i 1999, og roste Norge for å lede an i viktig arbeid for global helse.

FILE - In this Feb. 9, 2019, file photo, Bill Gates, chairman of the Bill & Melinda Gates Foundation, attends the "Africa Leadership Meeting - Investing in Health Outcomes" held at a hotel in Addis Ababa, Ethiopia. Leaders of the Gates and Rockefeller Foundations — grant makers that have committed billions of dollars to fight the coronavirus — are warning that without larger government and philanthropic investments in the manufacture and delivery of vaccines to people in poor nations, the pandemic could set back global progress on education, public health, and gender equality for years. (AP Photo/Samuel Habtab, File)

Gates snakket mest om hvordan verden bør innrette seg for å unngå en ny pandemi, og nevnte ulikheten i fordelingen av verdens inntekter og ressurser bare i forbindelse med at covid-19 har satt utviklingen tilbake på mange av bærekraftsmålene, inkludert å utrydde fattigdom.

---

World Inequality Database

  • Thomas Piketty koordinerer databasen sammen med Lucas Chancel, Emmanuel Saez and Gabriel Zucman.
  • 7. desember ble The World Inequality Report 2022 offentliggjort. Den presenterer de siste dataene for global formue og inntekt, økologi, og ressursulikhet ut fra kjønn. Dataene bygger på arbeidet til flere hundre forskere, og har et forord av Esther Duflo og Abhijit Banerjee som fikk nobelprisen i økonomi i 2019 for sin forskning på fattigdomstiltak.

Kilde: wid.world

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter