Nyheter

Afghanistankomiteen: Dette må Norge og Vesten kreve av Taliban

Afghanistankomiteen mener det er riktig av Norge å invitere Taliban til forhandlinger, men at det er viktig å kreve at Taliban også gir noe for å få lettelser.

Taliban er invitert til Norge for forhandlinger de kommende dagene. Det står blant annet møter med aktivister og representanter fra vestlige land på agendaen.

Hovedtema for forhandlingene er den humanitære krisen i Afghanistan etter at Taliban tok makten i august.

– Det som har vært vår linje helt fra starten av, er at det er et behov for en dialog mellom Taliban og det internasjonale samfunnet, og ikke minst mellom Taliban og det afghanske sivilsamfunnet. Det behovet har bare blitt sterkere ettersom vi har sett konsekvensene av den sanksjonspolitikken som har vært ført overfor Afghanistan, sier generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen til NTB.

Hun viser til at den humanitære krisen i Afghanistan er veldig alvorlig og at det er stort behov for at bankvesenet, som i praksis er stengt ned som følge av sanksjonene, kan komme i gang igjen.

Likevel advarer hun norske myndigheter før forhandlingene.

– Jeg tror ikke vi skal være spesielt naive overfor Taliban. De har selv et sterkt ønske om å få legitimitet gjennom forhandlinger med Vesten, sier hun.

– Jeg tror man må være veldig klar over den siden av saken. Vi har stor forståelse for alle de som reagerer med frykt, og som får sterke følelser knyttet til dette, sier Kjølseth.

– Må stå på krav

Hun sier at Norge og Vesten må stå hardt på kravet om at Taliban kommer med innrømmelser.

– Det er det internasjonale samfunnet som har ført en politikk som har gjort at bankene er stengt. Det er et ansvar det internasjonale samfunnet må ta, men Taliban må også forstå at de ikke kan ha en politikk som til de grader diskriminerer jenter. Som et minste minimum må de åpne skolene igjen for jenter og kvinner, mener Kjølseth.

Hun påpeker at det per nå ikke er noe alternativ til Talibans regime i Afghanistan. Det gjør at Vesten må forholde seg til de-facto makthaverne.

– Alternativene med borgerkrig og sterk IS-dominans i landet er en enda verre situasjon. Vi må være pragmatiske, men man kan likevel ikke fravike grunnleggende rettigheter for jenter og kvinner, sier Kjølseth.

– Det vil ta tid, og det er mange utfordringer, men Taliban må også gi. Det har de ikke gjort så mye av til nå, mener hun.

Stor frykt

Afghanistankomiteen er fortsatt til stede på bakkenivå i Afghanistan. Kjølseth sier det er stor frykt i det afghanske samfunnet for hva våren vil bringe.

Samtidig som Vesten står på at Taliban må komme med innrømmelser, har Taliban gode kort på hånden ettersom det ikke finnes noe alternativ til dem.

– Det er en slags stillingskrig, det er litt betegnende for hvordan det nå ser ut, sier Kjølseth.

Samtidig er det fraksjoner innad i Taliban, der de mest ytterliggående er sterkt skeptiske til å inngå kompromisser. De mer moderate kan ha stor interesse av å møte Vesten, mener Kjølseth.

– At de liberale ikke får til noe for folket, styrker også hardlinere. De moderate håper å vinne støtte ved å gjøre livet til folket bedre, sier Kjølseth.

Det er varslet at også representanter fra USA og andre vestlige land skal delta i forhandlingene.

– Det store spørsmålet er hvordan USA stiller seg oppi det hele, de sitter med nøkkelen, sier Kjølseth.

Positive hjelpeorganisasjoner

Flere hjelpeorganisasjoner uttalte seg fredag positivt til at Taliban er invitert til Norge.

Røde Kors mener det er helt nødvendig å ha samtaler med Taliban om situasjonen i Afghanistan. Kirkens Nødhjelp sier de frykter en humanitær kollaps.

– Afghanistan har fått nye makthavere, og det er disse vi må forholde oss til. Dialog med Taliban er en helt nødvendig erkjennelse, og ikke nødvendigvis en anerkjennelse av hvem som har tatt over makten i landet, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp sa til NTB at han forventer at Norge tar en ledende rolle for å forhindre en humanitær kollaps i landet.

– Det er svært positivt at Norge har tatt initiativ til et slikt besøk. Det viktigste resultatet av møtene må bli at folk i Afghanistan får livsnødvendig hjelp, sa Høybråten.

Tommel opp fra forsvarssjefen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det er positivt at Forsvarets tidligere motpart i Afghanistan-krigen nå inviteres til Norge for forhandlinger.

– Jeg er veldig glad for at vi snakker med dem som faktisk har makten i Afghanistan nå. Ikke fordi vi på noen måte anerkjenner Taliban som et legitimt styre, men fordi det afghanske folket fortjener bedre enn det de opplever nå, sa Kristoffersen til NTB fredag.

– Alle vi som er veteraner og har jobbet i Afghanistan, er bekymret for det afghanske folket. Vi har lagt mye av hjertet og sjelen vår i det landet og synes det er vondt å se at de lider, sa Kristoffersen.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter