Nyheter

100 støyfylte dager: Slik kan Støre-styret havne i verdistrid

FEIRING: Etter kav med strømkrise, pandemi og sentralbank-ståk feirer Ap/Sp-regjeringen 100 dager med makt. Men i skyggen av trøbbel går også startskudd om abort, friskoler og andre verdisaker som kan gi bråk.

Sjelden har en norsk regjering møtt mer motvind i de første 100 dagene, erkjenner valgforsker Bernt Aardal:

– En helt spesiell tid. Ytre forhold rundt en ny regjering har vært mer dramatiske enn vi før har sett, sier forskerveteranen.

Ytre forhold rundt en ny regjering har vært mer dramatiske enn vi før har sett

—  Bernt Aardal, valgforsker

For norske regjeringer er gjerne den perioden selve glanstiden for utsalg av store satsinger og løfter fra et nytt regjeringsprogram. Men oppslag om trøbbel har hyppig fortrengt Støre-regjeringens «gladsaker» fra Hurdalsplattformen.

Men bakenfor overskrifter er regjeringen i gang med arbeid på flere verdipolitiske felt – som bistand, «homoterapi» og friskoler. Ved regjeringens 100 dager har Vårt Land sjekket løfter:

  • Hva kan skape strid mellom Ap og Sp?
  • Hva kan gi basketak med opposisjonen?
  • Hvor er verdisakene i løypa?

Valgforsker: «Krisemateriale i verdisaker»

– Fra tidligere vet vi at det er potensielt krisemateriale i verdisaker, spesielt mellom Ap og Sp. Der grupper i Ap forsøker å presse på, støter de mot viktige symbolsaker for store deler av Senterpartiet. Det trenger slett ikke bli smertefritt fremover, påpeker Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

Et knippe saksfelt skiller seg ut – men også ukjente saker kan overraskende ta veien fra skyggen til å bli dirrende oppgjør:

Her er sakene – kan gi støy innad og utad

Abort: Utvalg og avspark i vår

Et avspark i norsk abortpolitikk skal være like om hjørnet: Vårt Land får opplyst at helseministeren nå forbereder mandat til et utvalg som skal utrede alternativ til dagens abortnemnder og oppfølging av kvinner som tar abort. Utvalget utnevnes i vår.

I Hurdalsplattformen går ikke regjeringen inn for endring av dagens selvbestemte abortgrense. Aps og Sps representanter er fristilt. Men når en sak om abortnemnder senere i fireårsperioden havner i Stortinget, kan andre partier utfordre dagens 12-ukers grense og skape opphetet debatt.

I Rødt avventer man hva helseministerens utvalg kommer med – og tygger på eget forslag som kan drive frem utvidelse av dagens grense. Da kan fristilte representanter skape thriller om ny selvbestemt grense.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la fram Hurdalsplattforma på Hurdal.

Konverteringsterapi: Forbudsforslag våren 2023

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen arvet høring om forbud mot konverteringsterapi – også kalt «homoterapi» – fra forrige regjering. Likevel vil ikke Stortinget motta et nytt lovverk alt i vår.

– Jeg legger opp til å fremme lovproposisjon med forbud mot konverteringsterapi og et markedsføringsforbud for behandling i Stortinget våren 2023, skriver statsråden til Vårt Land.

Selv har hun gått langt i å love «totalforbud». Venstre-forgjenger Abid Q. Raja la opp til forbud for barn under 16 år og der det var «utilbørlig» eller «uten samtykke» overfor voksne. Avveining mot menneskerettigheter og trosfrihet var Solberg-styrets begrunnelse for ikke å gå lenger.

Ap/Sp kan få sine runder på kammerset om hvor strengt et homoterapi-forbud skal være. I Hurdalsplattformen loves forbud – men ingen ting om hvor vidtrekkende det skal være.

---

Merkedag med bismak

  • Lørdag har Støre-regjeringen styrt Norge i 100 dager. Svært kort startet turbulent tid, først med tøffe budsjettrunder med SV.
  • Før valget la Ap frem 40 løfter partiet ville gjennomføre de første 100 dagene. Ifølge NTBs gjennomgang var 8 av punktene midtveis denne uken ikke oppfylt.
  • Etter valget har Ap og Sp falt tydelig på meningsmålingene. Gjennomsnittet hos pollofpolls.no viser samlet tilbakegang på 8,6 prosentpoeng.

---


Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) måtte forsvare kutt i flere finansieringsordninger for frivilligheten i Stortinget tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Private skoler: På vent – «friskoler» skrotes

Aps valgløfte om «lokal vetorett» mot nye privatskoler kom ikke i regjeringsplattformen. Litt ullent heter det at regjeringen vil «styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye privatskoler og utvidelser».

Internt må Ap og Sp skape enighet seg imellom om «strengheten». Arbeidet med nye paragrafer kan ta tid og komme et stykke uti stortingsperioden.

Retten til å starte livssynsskoler skal ligge fast. Men regjeringen ventes å vurdere hvor grenser skal gå: Hvor stort rom skal det være for flere nokså like livssynsskoler i en enkelt kommune – holder det med tilbud i nabokommune?

Friskoleloven skal nå endre navn til privatskoleloven, foreslo kunnskapsministeren før jul. Hun satte også bom for nye private videregående «profilskoler».

Støtteparti SV ønsker hardere lut mot privatskoler – borgerlige partier kan skape støy om innstramminger.

Flyktninger: Antall kan bli stridssak

Som forrige regjering kan også Støre-regjeringen møte ruskevær om antall flyktninger Norge skal motta. I Hurdalsplattformen nevnes nemlig ikke noe antall kvoteflyktninger. Det skal «sees i sammenheng med nivået på asylankomster».

Innad i Ap forklarer flere toneangivende politikere håp om at dagens regjering skal videreføre tallet på 3.000 fra forrige regjering. Men Sps linje før regjeringstiden var at en tredjedel av budsjettkronene til de 3.000 kunne brukes i FNs egne leire.

Et flyktningliberalt SV kan skape støy og presse regjeringen. For i budsjettsaker er Ap og Sp avhengig av partiet.


Den overfylte Moria-leiren (bildet) på øya Lesvos brant ned i september i fjor, og mange av flyktningene der er siden flyttet til fastlandet. Der bygger greske myndigheter nå høye betongmurer rundt flyktningleirene. Foto: AP / NTB

Bistand: En spesiell pott trenger kroner

Regjeringen er alt i gang med kombi-fremstøt på flyktning- og bistandsfeltet: «Solidaritetspott» på hele fem milliarder. Potten skal blant annet finansiere tyngre hjelp til fattige land som tar imot en flyktningstrøm. Underforstått: Også begrense menneskestrømmer mot Europa.

Men i praksis kan grepet også gi pengekamp i bistanden: Alt i tilleggsbudsjettet før jul ble 1,2 milliarder kroner til potten hentet fra andre bistandsposter. Slik kan det ifølge Ap-aktører fortsette i årlige statsbudsjetter.

SV er avventende, men kan skape bråk om potten blir verktøy for å styre unna norsk flyktningansvar.

Livssyns-grep: Viser kort før omkampen

Regjeringen kommer til å justere visse lovtekster og ordninger på tros- og livssynsfeltet: 40-prosents representasjon av hvert kjønn i livssynssamfunnenes styrende organer – og gjennomgang av kriterier for statsstøtte.

Men Hurdalsplattformen er ikke 40-prosents-kravet formulert som en absolutt forutsetning for statsstøtte. Det gir handlingsrom, påpekes det fra Sps leir.

Ap/Sps «omkamp» om Solberg-regjeringens tros- og livssynslov kan skape strid med opposisjonen et stykke uti fireårsperioden. Signalet er at lovendringer først kommer da. Men et høringsutkast – der regjeringen viser kortene – kan komme senere i år.

Ropstad snakker masse om livssyn - ny lov

Varsel om grønn kamp – og kjønnskamp

Konfrontasjoner med grønne opposisjonspartier ventes å tilta utover våren. Disse handler ikke bare om klimatiltak, men også om gammelt vassdragsvern skal vike i Strømkrise-Norge. Behandling av energimeldingen i vår kan sette scenen.

Spørsmålet om en tredje kjønnskategori ligger utenfor regjeringsplattformen. Men likestillingsministeren har likevel startet utredning av sider ved en ny kjønnskategori. Innad i Sp spås temaet å bli tøff kost for mange i partiet.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter