Nyheter

Trettebergstuen: Vil forby homoterapi-reklame

LHBT: Regjeringen har gjennomgått høringssvarene om forbud mot konverteringsterapi. Nå lover likestillingsministeren å gå lenger enn Solberg-regjeringen gjorde.

– Jeg lover at vi skal forby konverteringsterapi i større grad enn den forrige regjeringen la opp til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til VG.

Tirsdag melder avisen at kulturdepartementet har gjennomgått de nesten 300 svarene som har kommet inn i høringsrunden til Solberg-regjeringens lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

Begrepet favner den omstridte praksisen som sikter mot å endre en persons legning fra homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil. På folkemunne omtales dette gjerne som homoterapi.

Vårt Land har tidligere fortalt om KrFs interne kamp i Solberg-regjeringen, for å stanse eller moderere lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi.

Nå varsler likestillingsminister Trettebergstuen at regjeringen vil foreslå å gå lenger.

Mottok reklame for homoterapi: – Svært krenkende

Det vil hun gjøre ved å blant annet forby markedsføring av homoterapi.

– Vi kommer til å sende ut forslag om et sånt forbud på høring nå snart, sier Trettebergstuen til VG.

Ap-statsråden forteller at hun selv opplevde å motta reklame for konverteringsterapi da hun satt på Stortinget:

– Det oppleves svært krenkende. De som driver med dette krenker folks frihet og menneskerettigheter ved å påstå at de kan endre dem.

---

Homoterapi

  • Solberg-regjeringen sendte i juli i fjor på høring et lovforslag som regulerer konverteringsterapi, også kalt homoterapi.
  • Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • De foreslår at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor barn under 16 år.
  • Det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne «dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig».
  • Rundt 300 høringssvar har kommet inn.

---

Vil ikke ha aldersgrense i forbud

Solberg-regjeringen foreslo i sitt lovutkast at alle former for behandling som har som mål å endre legning eller seksualitet, skal være forbudt når de er rettet mot barn under 16 år.

For voksne skulle konverteringsterapi derimot være lovlig ved informert samtykke.

Men også bønn, forbønn, sjelesorg og håndspålegging ville Solberg-regjeringen ramme med loven. Vel å merke dersom dette hadde preg av behandling og mål om å endre noens legning eller seksuelle aktivitet.

Nå er det derimot Støre-regjeringen som sitter ved makten. Likestillingsminister Trettebergstuen forsikrer at regjeringen vil stramme inn – og at målet er et totalforbud uavhengig av alder.

– Det skal være forbudt å omvende skeive, uansett om man er over 18 år. Det er en stor krenkelse av menneskeverdet, sier hun til VG.

Regjeringspartiene Ap og Sp vil ventelig søke støtte fra SV i Stortinget.

Het potet i Solberg-regjeringen

Det var VGTVs Morten Hegseth som i 2019 for alvor satte homoterapi på dagsorden i Norge, gjennom en TV-serie med samme navn.

Høsten 2019 varslet daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at regjeringen ville utrede et lovforbud mot konverteringsterapi og sende det på høring våren 2021.

I årene som fulgte var spørsmålet om et forbud en het potet internt i Solberg-regjeringen, særlig mellom Venstre og KrF.

KrF var opptatt av å hegne om rommet til å søke og gi sjelesorg uten frykt for statlige sanksjoner, og viste blant annet til hensynet til tros- og livssynsfrihet.

Rett før sommerferien i fjor kunne Grandes etterfølger som likestillingsminister, Abid Raja (V), presentere høringsnotatet.

Nå er altså høringssvarene gjennomgått av den nye Støre-regjeringen, og kulturminister Trettebergstuen varsler sterkere lut i kampen mot konverteringsterapi.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter