Nyheter

Kona prøver å være morsom, men han føler seg uthengt

SAMLIVSPANELET: «Jeg er glad i min kone, men hennes væremåte i sosiale sammenhenger er direkte belastende for meg.»

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Jeg leser denne spalten i ny og ne, og bet meg merke i et innlegg som handlet om en kone som slet med at mannen tok stor plass i sosiale sammenhenger. Jeg følte en slags gjenkjennelse med kona, samtidig som mitt problem likevel er nokså annerledes. Det ga meg likevel mot til å be om råd.

Jeg er glad i min kone, men hennes væremåte i sosiale sammenhenger er direkte belastende for meg. Hun er veldig åpen og ekspressiv, både om seg selv og andre. Det at hun overfor andre legger ut historier som handler om meg, eller det som skjer mellom oss, er helt forferdelig for meg. Det kan også være intime ting. Hun utleverer ting på en liksom humoristisk måte, men jeg føler meg uthengt og tråkket på.

Hun bare feier det bort og mener jeg må slutte å være så nærtagende. Jeg vet ikke om hun har rett, men det hele gjør meg utrolig provosert, maktesløs og såret. Jeg begynner å kjenne et økende sinne mot henne, men også frykt for hva som kommer fra henne i neste sosiale lag.. Er redd dette ødelegger forholdet vårt. Jeg trenger råd.

Hilsen Jan, 43

Kjære Jan,

Det er respektløst og lite ivaretagende å ikke bli tatt på alvor når man tar opp med sin partner at man ikke ønsker å bli utlevert overfor andre. Og ikke minst at man da kan føle seg tråkket på. Det at du opplever at hun utleverer deg, har det morsomt på din bekostning er helt klart svært ødeleggende. At hun bagatelliserer din opplevelse og i tillegg definerer deg som nærtagende er alvorlig. På sikt kan dette føre til et «være eller ikke være» for samlivet mellom dere.

Ditt økende sinne, maktesløsheten og utryggheten er tegn på at det har gått veldig langt. Det må tas grep for å få slutt på det du beskriver som krenkende eller det jeg vil kalle nedvurderende.

Alle har ulike grenser

Hvis din kone leste dette ville hun kanskje bli provosert? Hun ville kanskje si at du overdriver, og at det virkelig ikke er ment slik fra hennes side? Det kan tenkes at hun fra sin bakgrunn er vant til åpenhet om private og intime ting, og ikke ser eller tar inn hvor negativt det kan oppleves for andre. Det kan gjelde både den som blir utlevert, men også for de som er tilhørere.

Vi er alle ulike i forhold til hvilke grenser vi har for åpenhet, hva som skal holdes innad i familien eller parforholdet, og hva som egner seg som gode historier i sosiale lag. Uansett hva som er din kones tanker om dette, og hennes intensjoner med å opptre på din bekostning sosialt, så er det alvorlig.

Ikke aksepterer at hun avfeier deg med at du er for nærtagende

—  Bente Barstad

Farlig samspillmønster

Gjennom mange tiår har det blitt forsket på hva som styrker parforhold, og da også kjennetegn ved destruktive, nedbrytende samspill. Det er særlig John Gottmanns forskning som er sentral her. Nedvurdering viser seg å være et farlig samspillmønster. Vi tenker gjerne på det som tydelig og åpen kritikk, eller nedrakking av en persons væremåte, meninger eller gjøremål. Men nedvurdering kan like mye komme på mer indirekte måter, som er vanskeligere å forholde seg til, nettopp fordi det skjer litt umerkelig. Det kan komme som erting eller humoristiske karakteristikker eller fortellinger om partner i sosiale lag. Nettopp slik du erfarer.

Gottmann understreker at denne form for utlevering i aller høyeste grad ikke er uskyld når det blir en uvane eller et mønster. Det er dessverre ikke uvanlig og kan for mange par være årsaken til utrygghet, avstand og ødeleggende parsamspill.

En side ved dette er at det blir vanskelig å beskytte seg mot det, fordi forsøk på å ta det opp på en seriøs måte lett blir oppfattet som at du ikke tåler en spøk. Nedvurdering er også skadelig for partilknytningen. Det preger din tillit til henne. I tillegg viser det seg at negative utsagn har større kraft enn positive utsagn. Det skal langt flere positive utsagn til for å veie opp for de negative.

Mange leter etter lykken slik man leter etter en hatt man allerede har på hodet

—  Nikolaus Lenau

Ikke aksepter avfeiing

Uavhengig av om din kones intensjoner er harmløse er det nødvendig at hun stopper opp og lytter til dine reaksjoner og opplevelser. Hvis hun fortsetter i samme mønster og ikke tar deg og slik du opplever situasjonen på alvor, er det en risiko for at forholdet mellom dere brytes ned.

Mitt klare råd til deg er at du tar dette opp med din kone og ikke aksepterer at hun avfeier deg med at du er for nærtagende. Da kan hun forhåpentligvis forstå hvor alvorlig dette er for deg og forholdet mellom dere, slik at hun kan ta hensyn til det neste gang dere er sammen med andre. Noen ganger kan det være nyttig å oppsøke tredjeperson for å få hjelp til slike samtaler. Og parkurs kan også gi gode innspill til å styrke parforholdet.

Lykke til!

Vennlig hilsen Bente

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter