Nyheter

Mann i 30-årene dømt for trusler mot kongen

RETTSSAK: En mann i 30-årene fra Østfold er i Borgarting lagmannsrett dømt til tvungent psykisk helsevern for blant annet å ha truet kongen på livet.

[object Object]

I juni ble mannen frikjent i Søndre Østfold tingrett, til tross for at han erkjente de fleste forholdene han var anklaget for. Påtalemyndigheten anket dommen og fikk medhold i lagmannsretten. Dommen ble avsagt 26. november.

Trusler

Mannen var tiltalt for en lang rekke trusler, blant annet mot sin egen familie, en leder i det lokale politiet, mot barn på 17. mai og mot kongen. Han var også tiltalt for angrep på de høyeste statsorganers virksomhet.

«Jeg vil drepe så mange mennesker jeg klarer og litt til. Og til sist. Kongen har talt sin siste tale. Ja det blir jævlig sadistisk og barbarbarisk», skrev mannen i en epost til Slottets postmottak 23. mars i år.

Den domfelte har slitt med rus i mange år og har vært både tvangsinnlagt og tvangsmedisinert. At mannen mangler sykdomsinnsikt og ikke ønsker å ta medisiner, ble vektlagt av retten.

«På denne bakgrunn er lagmannsretten ikke i tvil om at faren for nye alvorlige lovbrudd er kvalifisert og reell dersom det ikke idømmes særreaksjon», står det i dommen.

Uenighet om bevis

Dommen fra lagmannsretten skiller seg fra tingrettens dom på et viktig punkt, nemlig om truslene virker reelle. Tingretten mente at truslene mot kongen framsto som «uten nevneverdig realisme».

Men lagmannsretten skriver i sin dom at «Selv om epostene som ble sendt til Slottet er utformet på en måte som tyder på at avsenderen kan være psykisk syk, er det ingenting som tyder på at trusselen ikke er alvorlig ment. At en person eventuelt er psykisk syk, er ingen garanti for at handlingen ikke vil bli gjennomført».

Dommen i lagmannsretten var enstemmig.

(©NTB)

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter