Nyheter

Skader det barn å vite hva besteforeldre tror på?

SAMLIVSPANELET: Svigersønnen er humanetiker og ønsker ikke at barna skal få kristen påvirkning.

Kjære samlivspanel,

Vår datter og svigersønn har gitt oss to nydelige barnebarn som vi har god kontakt med. Vi er kristne, og når barnebarna overnatter blir det naturlig å gjøre det vi alltid har gjort: Å synge for maten og be aftenbønn med dem. Men vår svigersønn er humanetiker og ønsker ikke at barna skal få kristen påvirkning. Dette synes vi er veldig leit. Vi mener at vi ikke øver sterk kristen påvirkning med bord- og aftenbønn, og at vi selv må få bestemme hva vi gjør i vårt eget hjem. Det skader vel ikke barn å vite hva besteforeldrene tror på? Hva tenker samlivspanelet om dette?

Hilsen mormor og morfar

Kjære besteforeldre,

Det er tre litt ulike perspektiv jeg blir opptatt av i den situasjonen og problemstillingen som dere beskriver. Det ene handler om mangfold, det andre om respekt og toleranse, og sist, men ikke minst, hva er barnas beste.

Å tidlig lære seg å tåle store kontraster og ulike syn, kan være en styrke i møte med andre som har ulike meninger og tro enn en selv

—  Bente Barstad

Mangfold

Det skader vel ikke barn å vite hva besteforeldrene tror på, spør dere. Mitt svar på det er at barn klarer godt å forholde seg til at det er ulike meninger, regler og ritualer i ulike hjem. At mennesker er ulike, erfarer de jo også fra tidlig av. Vi lever i et pluralistisk samfunn, og barn og unge blir utsatt for utrolig mye forskjellig påvirkning utenfra gjennom media og ulike digitale kanaler. Selv om foreldrene er de viktigste rollemodellene tidlig i livet, og kan skjerme barna fra mye påvirkning, vil barna ettersom de vokser til bli eksponert for det mangfold og de motsetninger som finnes i kulturen. Det også når det gjelder spørsmål om tro. Det å tidlig lære seg å tåle at det er store kontraster og ulike syn, kan nettopp være en styrke i møte med andre som har ulike meninger og tro enn en selv.

Respekt og toleranse

Dere syns det er leit at deres svigersønn ikke ønsker at hans barn skal få kristen påvirkning utfra, og at han ikke deler dette livssyn. Samtidig må dere akseptere at han tenker annerledes enn dere. Vi vet at spørsmål knyttet til religion og livssyn kan vekke streke følelser. Og dessverre også konflikter som i verste fall fører til brudd i relasjoner. Slik dere beskriver situasjonen, kan det høres ut som at deres svigersønn er redd for indoktrinering, og at deres praksis rett og slett skal skade barna?

Jeg blir nysgjerrig på hva deres datter, barnas mor, tenker om situasjonen. Hun har vokst opp i deres hjem, og med den trospraksis dere er fortrolig med og ønsker. Jeg tenker det er nødvendig at dere ber om en samtale med svigersønn og datter, der målet er å prøve å forstå hverandre og vise respekt for hverandres perspektiv. Hovedmålet er jo at dere fortsatt skal beholde god kontakt med barnebarna, og at de ulike syn på religion ikke skal føre til brudd mellom dere. Da er det kanskje helt nødvendig at dere aksepterer forelderens ønsker.

Det er først og fremst gjennom kjærligheten man fatter det guddommelige

—  Johan Falkberget

Barnas beste

Dette er vel det viktigste i denne situasjonen? Vi vet at det i Barnekonvensjonen slås fast at alle barn, uansett alder, har rett til å tenke og tro hva de vil. Samtidig blir de formet og preget av de erfaringer og påvirkninger de har fått gjennom oppveksten. Men ettersom barna modnes, vil de ta sine egne valg og velge sine egne veier. Det som virkelig ikke er godt for barna, er å oppleve at det er konflikt mellom de voksne som står dem aller nærmest, nemlig foreldrene og dere besteforeldre. Og i verste fall at det blir brudd mellom dere! Respekt og toleranse for hverandre blir veldig viktig. Det gir også barna mulighet til å lære respekt for ulike syn. Så må dere jo til syvende og sist selv velge hva som er viktigst for dere. Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente Barstad

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter