Nyheter

Politiet skal etterforske pendelboligsaker for bedrageri

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trekker seg etter at statsadvokaten har beordret bedragerietterforskning av seks stortingsrepresentanter for mulig brudd på pendlerreglene. Hjelper ikke med god tro, sier skattekspert.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trekker etter at statsadvokaten har beordret bedragerietterforskning av seks stortingsrepresentanter for mulig brudd på pendlerreglene.

Torsdag kveld ble det kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av Stortingets pendlersaker og minst seks stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene.

Foreløpig har ikke påtalemyndigheten noen konkret mistanke eller tatt ut siktelse mot noen, men viser til lovverket som pålegger dem å etterforske mulige straffbare forhold når slike opplysninger foreligger.

– Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

Seks personer etterforskes

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun.

Når etterforskningsordren viser til medieomtale av seks stortingspolitikere, vises det trolig til Adresseavisens avsløring om stortingspresident Eva Kristin Hansen, og avsløringer som Aftenposten i høst har hatt om de følgende fem stortingsrepresentantene: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Inge Tellef Mørland (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Olemic Thommessen (H) og Kristian Tonning Riise (H).

Oslo politidistrikt vil ikke gi mer informasjon om saken torsdag kveld. Ingen av de som rammes av etterforskningen har til nå blitt informert om dette av politiet, så foreløpig kan ingen navn bekreftes eller avkreftes.

Hjelper ikke med god tro

I flere av sakene har de omtalte representantene hevdet at de har handlet i god tro, og i noen tilfeller også at de har hatt kontakt med Stortinget underveis, uten å få beskjed om at de har gjort noe galt. Men å påberope seg god tro hjelper ikke i skattesaker, sier skatteekspert Cecilie Amdahl i advokatfirmaet Schjødt til Vårt Land.

– Om du er en vanlig arbeidstakar, og du får et skattepliktig gode som arbeidsgiver forteller deg ikke er skattepliktig, så slipper du ikke unna av den grunn, understreker hun.

Hun legger til at det kan være formildende dersom arbeidsgiver har gitt deg feil opplysninger, fordi det betyr at du har handlet uaktsomt og ikke med forsett. Men du kan fremdeles straffes for ikke å ha betalt skatten du skulle ha betalt, sier Amdahl.

Åpenbart skattepliktig

Amdahl sier at hun blir veldig overrasket om tilfellene der stortingsrepresentantene har mottatt fri bolig i strid med regelverket til Stortinget, ikke utløser skatteplikt.

Hun sier også at slik hun for eksempel kjenner saken til tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjennom media, så er pendlerboligene han har disponert i Oslo åpenbart skattepliktige.

– Dette er en ytelse som går rett i lommeboka, sier Amdahl til Vårt Land.

Dersom representantene i tillegg har løyet eller holdt tilbake informasjon om sin bosituasjon, vil dette også kunne være brudd på andre regler, med de konsekvenser det kan medføre.

Redegjørelse

I en egen redegjørelse til Stortinget som ble offentliggjort torsdag kveld, skriver Hansen at hun ikke etablerte seg fast i Ski 2014, selv om hun da kjøpte seg inn i huset til ektemannen.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.», skriver Hansen.

- Bedrageri

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim utstedte torsdag kveld en etterforskningsordre på bakgrunn av nyhetene om at flere stortingsrepresentanter kan ha praktisert pendlerregelverket feil.

– I lys av det framkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri, skriver Alfheim.

Det er Finans- og spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt som nå vil etterforske om stortingsrepresentantene har mottatt en uberettiget fordel ved at de er tildelt pendlerleilighet på uriktig grunnlag.

Seks representanter

Etterforskningen beordres selv om påtalemyndigheten ikke har mottatt noen anmeldelse fra Stortinget.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskningsordren som ble offentliggjort torsdag kveld.

Både det som taler mot de aktuelle personene, og det som taler til deres fordel, skal kartlegges.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

Vårt Land

Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim er journalist i nyhetsavdelingen. Han jobber særlig med politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter