Nyheter

19 tidligere statsråder: Hent hjem nordmenn fra Syria

SYRIA: 19 tidligere statsråder stiller seg bak Røde Kors’ krav om å hente hjem norske barn og familier. – Det er mange humanitære grunner til å agere nå, sier tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Vårt Land.

«Hent hjem norske borgere, ikke vent på utvisning».

Det er Røde Kors’ krysstallklare krav til norske myndigheter. Sammen med i alt 19 tidligere regjeringsmedlemmer, ber de Norge hente hjem norske barn og familier strandet i det nordøstlige Syria.

– Utgangspunktet er oppfordringen fra Røde Kors, som er viktig og god. Dette er en sak som har versert veldig lenge, men nå vet vi at situasjonen i leirene er alvorlige og vinteren står for. Det er mange humanitære grunner til å agere nå, sier tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF).

Frykter arnested

Han har tatt initiativ til oppropet sammen med tidligere Venstre-minister Odd Einar Dørum. Foruten den humanitære begrunnelsen, mener Vollebæk det også handler om at Norge må ta sin del av ansvaret.

– Dette dreier seg også om sikkerhetspolitikk. De lokale myndighetene er veldig bekymret for kontrollen. Her bor det barn og unge som vokser opp under forferdelige forhold, uten lojalitet til et ordnet samfunn. Dette kan være et arnested for nye terrorister, sier han.

Statsrådene (se komplett liste nederst i saken) kommer fra seks ulike partier, og inkluderer blant andre Kjell Magne Bondevik (KrF), Anne Enger (Sp), Ellen Horn (Ap) og Heikki Holmås (SV).

Vollebæk: Har gjor det før

Vollebæk tror neppe det er tilfeldig at dette vekker bredt politisk engasjement.

– Jeg tror det handler om at vi har sittet i posisjon, der vi har sett betydningen av å ta avgjørelser som kan være kontroversielle. Det er et poeng at det ikke bare er humanitære og frivillige organisasjoner som engasjerer seg. Noen vil ha det til at disse ikke har et ansvar, så det er lettvint å komme med slike krav.

Han innrømmer at den samme anklagen kan rettes mot de fleste av politikerne i oppropet, men minner om at flere «i sin tid» engasjerte seg. Norge var blant de første landene som fløy ut flyktninger fra krigen i Kosovo og tok imot nærmere 8.000 flyktniger. Vollebæk forteller at han og Dørum «var instrumentelle i å få dem hit».

Menneskerettsdomstolen

– Situasjonen for barna som er strandet i leirene nordøst i Syria er kritisk, de lever rett og slett i en stor beskyttelseskrise. Vi har faktisk mulighet til å gjøre noe for de norske barna, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i en uttalelse.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler for tiden en sak mot Frankrike om hvorvidt landet plikter å hente hjem franske borgere for å beskytte dem mot umenneskelig behandling i andre land. Dette kan bli avgjørende for om Norge må ta imot norske borgere.

Sist uke ankom dessuten tre kvinner og åtte barn Sverige etter at de ble utvist av selvstyremyndighetene i landet.

Røde Kors mener det ikke er noen grunn til å vente til Norge blir tvunget til å åpne portene.

– Det som uansett er sikkert er at norske myndigheter vet at de norske borgerne er i en situasjon hvor deres grunnleggende menneskerettigheter blir brutt, og myndighetene faktisk har mulighet til å stanse menneskerettighetsbruddene ved å hente dem hjem, sier generalsekretær Apeland.

Prøver igjen

Det er riktignok ikke første gang tidligere statsråder engasjerer seg for norske borgere i Syria. I 2019 gikk 17 tidligere statsråder (16 av de samme som i dag) sammen til støtte for en lignende oppfordring fra Redd Barna.

– Tror du dere får større gjennomslag denne gangen?

– Det vet jeg ikke, men det får vi håpe. Jeg synes det er fint at mennesker som har sittet i ansvarlige posisjoner også mener vi har et ansvar, sier Vollebæk.

---

Disse står bak appellen

 • Helen Bjørnøy
 • Kjell Magne Bondevik
 • Odd Einar Dørum
 • Laila Dåvøy
 • Anne Enger
 • Kari Gjesteby
 • Bjørn Tore Godal
 • Kirsti Kolle Grøndahl
 • Åslaug Haga
 • Heikki Holmås
 • Ellen Horn
 • Hilde Frafjord Johnson
 • Magnhild Meltveit Kleppa
 • Eldbjørg Løwer
 • Victor Norman
 • Torild Skogsholm
 • Tove Strand
 • Inga Marte Thorkildsen
 • Knut Vollebæk

---

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter