Nyheter

Tiltalt IS-kvinne har framleis håp om returhjelp frå regjeringa

SYRIA-EXIT: «Umenneskeleg» kallar IS-kvinnas advokat forholda i Raj-leiren i Syria. No kan ein foreståande dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) bli avgjerande for om Noreg kan seie nei til å hente den terrorsikta heim.

For tredje gong ber terrorsikta Aisha Shazadi Kausar om hjelp frå styresmaktene til å komme tilbake til Noreg.

Kvinna reiste til Syria for sju år sidan for å slutte seg til IS-kalifatet, men fortalde NRK i helga at ho ikkje lenger står inne for IS sin ideologi.

Kausar er spesielt uroa for sonen sin, og forholda han veks opp under i Raj-leiren. Det er også advokat Bernt Heiberg:

– Det er i alles interesse at desse barna og mødrene deira blir returnert til Noreg relativt raskt, seier han til Vårt Land.

– Situasjonen i desse leirane er uhaldbare, særleg for barn. Ein manglar basal helsehjelp, og det er vanskeleg tilgang til gode som mat og skulegang, fortel Heiberg.

Også to søstre fra Bærum, som no er 23 og 27 år, ynskjer no å kome tilbake til Noreg med dei tre borna sine.

Jo før, jo heller

Å hjelpe barna heim i ung alder er viktig for å unngå radikalisering, peiker advokaten på. I desse leirane finst radikale islamistar som utøver sosial kontroll.

– Tryggleikspolitisk er det betre å returnere desse traumatiserte barna no, enn å vente ut situasjonen til dei er endå meir påverka og radikalisert, meiner Heiberg.

Måndag var utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) klar i talen til NRK:

«Som ei generell grunnhaldning så hentar vi ikkje heim dei som har reist ut som framandkrigarar».

Advokat Heiberg legg merke til at dette er ei grunnhaldning.

– Etter vårt syn utelukkar ikkje det at barna kan hentast heim. Desse norske barna må i fokus. Dei lever under umenneskelege forhold, seier han.

– Vi har håp om at dersom det blir vurdert nødvendig, at også mødrene får bli med.

IS-kvinne

---

IS-kvinne

  • Terrorsikta Aisha Shazadi Kausar ber om hjelp frå styresmaktene til å komme tilbake til Noreg.
  • For sju år sidan slutta ho seg til IS.
  • Ho sit i dag internert i Roj-leiren, nord-aust i Syria.
  • Hun har ein son og er bekymra for oppveksten hans.

---

– Uroa for barna

Vårt Land tok kontakt med UD tysdag ettermiddag om kommentarar til saka, men har førebels ikkje fått svar.

Til NRK sa Huitfeldt måndag at: «Vi er sjølvsagt veldig uroa for barna. Vi følger situasjonen nøye». Utanriksministeren presiserte at «alle har rett på individuell behandling dersom dei ber om konsulær bistand», men at det er så langt ho kan kommentere denne situasjonen.

Advokat Heiberg fortel at han og klienten er i løpande dialog med UD om – og i så fall korleis – bistand kan finne stad.

Han ventar spent også på ein dom som snart er venta frå storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

– Der vil det vise seg om Noreg faktisk kan vere rettsleg forplikta til å hente heim desse barna og mødrene deira, seier advokaten.

Dommen vil avklare om Noreg har moglegheit til å seie nei til å yte hjelp i slike saker. Ut frå dommen vil advokaten og klienten halde fram dialogen med UD om kva som kan skje framover.

– Ikkje mogleg å forlate frivillig

På eit tidspunkt vil dei tidlegare IS-tilknytte kvinnene med barn komme til Noreg uansett, trur Heiberg. Kurdiske styresmakter seier at dei etter kvart ikkje har ressursar til å handtere desse menneska, og advokaten trur Kausar og sonen kan bli utvist seinare.

– Min klient og sonen hennar bur i det som kan kallast ein fangeleir, og dei er for alle praktiske formål fråtekne fridommen sin. Det er ikkje mogleg å forlate leiren frivillig no, seier advokaten.

Dømt for IS-deltaking

4. mai i år vart ei kvinne i Oslo tingrett dømt til 3,5 års fengsel for å ha deltatt i IS i seks år. Ho anka dommen, og Borgarting skal no handsame straffesaka hennar.

I januar i fjor vart ho, saman med dei to barna henner, henta heim frå Al Hol-leiren i Syria med hjelp frå norske styresmakter.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter