Nyheter

Islamsk Råd reagerer på kvinnekrav i menighetsstyrer

LIKESTILLING: Islamsk Råd Norge reagerer på at den nye regjeringen vil kreve minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i styrene til trossamfunn.

I Hurdalsplattformen skriver den nye regjeringen at det skal stilles krav om at de administrative organene som forvalter offentlige tilskudd på vegne av trossamfunn, er demokratisk valgt og har minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn.

Dette kravet er uheldig, selv om intensjonen er god, sier Islamsk Råd Norge til NRK. Rådet ønsker nå et samarbeid med regjeringen rundt dette punktet.

– Dette kan føre til at moskeene blir tvunget til noe de nødvendigvis ikke har kontroll over, sier informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood som legger til at det er vanskelig for enkelte moskeer å rekruttere kvinner til styrene.

Hvis regjeringen får med seg stortingsflertallet om dette, kan alle trossamfunn som ikke har minst 40 prosent kvinner i styret, miste muligheten til statsstøtte.

Kravet rammer ikke bare muslimske menigheter. Da NRK kartla kjønnsfordelingen i kristne menigheter i 2019 kom det fram at det blant 64 kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke var 123 kvinner av totalt 410 styremedlemmer. 15 prosent hadde ikke kvinner i styrene i det hele tatt.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter