Nyheter

Vaksineulikhet bekymrer: – Ikke bare urettferdig, men idiotisk

VAKSINE: På denne tiden i fjor var utviklingen av en effektiv vaksine mot covid-19 den store utfordringen, nå er det fordelingen av vaksiner som hindrer at verden kommer tilbake til normalen. Vaksineulikhet er et tema når verdens ledere samles i New York denne uka,

Samtidig som utsatte personer her hjemme nå tilbys en tredje dose, har mange land, særlig sør for Sahara i Afrika ikke engang fått delvaksinert én prosent av sin befolkning. Sør for Sahara er det bare tre land, foruten øystaten Seychellene, som har vaksinert mer enn hver tiende person, nemlig Sør-Afrika, Zimbabwe og Ekvatorial Guinea. De har vaksinert henholdsvis tolv og elleve prosent av befolkningen.

– Den gode nyheten nå er vaksiner nok til hele verdens befolkning i løpet av 2021. Den dårlige nyheten er at den globale ordningen for å fordele vaksinene, Covax, bare kan sikre tjue prosent av befolkningen i de landene det gjelder, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN) Dagfinn Høybråten.

Oslo 20191121. 
Leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten, skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For lite, for seint

Kirkens Nødhjelp er blant organisasjonene som dytter på for en mer rettferdig fordeling av vaksiner. Verdens helseorganisasjon (WHO) har flere ganger den siste tiden uttrykt bekymring for at vaksineringen i fattige land går for sakte.

På tross av at nærmere seks milliarder doser nå er blitt fordelt finnes det land, særlig i Afrika, som knapt har startet vaksineringen. Mens det i fjor var utviklingen av en vaksine som var utfordringen er det nå altså fordelingen av tilgjengelige vaksiner som gjør at verden ikke kan gå tilbake til normalen. Høybråten, som også er tidligere styreleder i vaksinealliansen GAVI kaller vaksineulikheten «idiotisk».

– Det er jo ikke bare urettferdig, men idiotisk, uten at de sårbare i disse landene blir vaksinert vil pandemien få lov å bygge seg opp igjen, og det vil slå oss som en bumerang. Så det er både et spørsmål om rettferdighet og egeninteresse, at hele verden får tilgang på vaksine, mener Høybråten.

S

---

VAKSINER

  • 43 prosent av verdens befolkning har nå mottatt minst en dose, til sammen er nærmere seks milliarder doser fordelt. Det settes rundt 30 millioner doser hver dag.
  • WHO har godkjent sju vaksiner for bruk mot covid-19. I tillegg bruker en del land lokalt utvikla vaksiner.
  • I Norge har 90 prosent av alle over 18 år mottatt minst en dose. I Norge vaksineres det i hovedsak med to mRNA-vaksiner, fra Pfizer BioNtech og Moderna
  • Norge har vært sentral i opprettelsen av Covax-samarbeidet, som har som mål å distribuere vaksiner nok til å vaksinere tjue prosent av befolkningen i en rekke fattige land. Risikogrupper og helsepersonell prioriteres.

Kilde: Our world in data, WHO, Folkehelseinstituttet.

---

For å bøte på ulikheten har USAs president Joe Biden denne uka innkalt til møte, ved siden av FNs høynivåuke. Den amerikanske presidenten ønsker å få fortgang i vaksinefordelingen.

Målet er at 70 prosent av verdens befolkning skal få minst en dose før utgangen av året ifølge the New York Times. Dette er i tråd med ønsker fra blant annet Pengefondet og WHO, men mer enn verdens rikeste og mektigste land ble enige om under et G7 møte i Cornwall i Storbritannia i sommer.

Også Norge har lovet fem millioner doser, ved inngangen av september hadde litt over 450.000 blitt distribuert. WHO har oppfordret alle som deltar på FNs høynivåuke å bidra til at flere vaksiner nå sendes til land som så langt har fått få doser. I Afrika har rundt halvparten av alle landene gitt rundt to prosent av befolkningen en første dose.

– Det er for lite for seint. Derfor er det et veldig viktig budskap nå å få ut mange flere, sier Høybråten.

K

Bør vente med tredje dose

Mens noen land i Asia og Latin-Amerika, og mange land i Afrika stadig har vaksinert bare en liten andel av befolkningen, diskuterer rike land å gi en tredje vaksinedose til stadig større grupper av befolkningen. Årsaken er at det er usikkert hvor lang beskyttelse vaksinene gir, særlig til personer med nedsatt immunforsvar og eldre.

Israel og Storbritannia er blant landene som nå tilbyr en tredjedose til deler av befolkningen. Også i Norge anbefales personer med nedsatt immunforsvar en tredjedose, Høybråten mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å gi friske nordmenn en tredje dose før utsatte grupper andre steder har fått sin første,

– Vi bør holde oss til det WHO sier, folk som i utgangspunktet er friske bør ikke tilbys en tredje dose før de mest sårbare i fattige land har fått sin vaksine. Kirkens Nødhjelp forventer at Norge følger WHOs råd videre, sier Dagfinn Høybråten.

Maren  Sæbø

Maren Sæbø

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter