Misjonsliv

Skuffet over avstemming: Kvinner kan fortsatt ikke være eldste på bedehuset

INDREMISJONSFORBUNDET: Kan kvinner sitte i eldsteråd på bedehus? Tirsdag kveld ble spørsmålet avgjort for tredje gang i menigheten Fredheim Arena i Sandnes.

– Det gikk kanskje som forventet, men jeg hadde et godt håp denne gangen. Vi kommer ikke videre i denne saken nå, sier Edmund Rossland, medlem i Fredheim Arena i Sandnes, en forsamling tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF).

Rossland anser forsamlingen som sitt åndelige hjem og deler både deres visjon og teologiske syn, men på dette punktet mener han de tar feil: I ImF kan bare «egnede menn» sitte i eldsteråd på bedehusene.

For tredje gang har han vært med på å fremme forslag om kvinner kan være eldste i den lokale forsamlingen. Tirsdag kveld ble saken tatt opp på årsmøtet til Fredheim Arena. 61 prosent av de stemmeberettigede støttet opp om forslaget hans, opplyser han.

Men til tross for flertall, betyr det ikke at han har fått gjennomslag for saken. Til det må forslaget ha minst minst to tredjedels flertall.

– Det vil si at vi måtte ha fått minst 66 prosent oppslutning, påpeker Rossland.

Videre måtte saken blitt tatt opp på ny ved neste årsmøte i 2022, hvor forslaget også måtte hatt minst to tredjedels flertall.

‘Har satt seg selv på sidelinjen’

Selv om Rossland opplever at spørsmålet er betent i ImF, synes han det er viktig å holde tematikken varm. Ikke for å provosere, men fordi han oppfatter at organisasjonens teologiske syn får svært uheldige konsekvenser for mange kvinner i organisasjonen.

– I vårt tilfelle er det mange gode ressurser i min generasjon som har satt seg selv på sidelinjen fordi dette spørsmålet er viktig for dem. I hundrevis av år har vi sendt kvinner ut på misjonsmarken hvor de har hatt både diakonale, hyrde- og lederoppgaver, men med en gang de kommer tilbake til Norge så blir de fratatt disse funksjonene. Det er det ingen logikk i.

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Han påpeker at det er mye viktig og grunnleggende som skjer i en hyrde- og eldstefunksjon og at det derfor burde åpnes for kvinner.

– Hvorfor i all verden skal bare «halve legemet» være representert? Vi trenger også kvinner for å skape et balansert lederskap i menigheten, mener han.

Rossland registrerer at representanter for begge sider av saken har det travelt med å argumentere med bibelvers de finner til støtte for sitt syn.

– Dette handler om å tolke, og det gjør vi alle. For meg handler dette like mye om å forstå, og ta på alvor at Bibelen snakker om menigheten som en organisme, noe levende som tar på alvor levende mennesker i sin samtid. Dette i sum gir meg tro på at en kjønnsnøytral tjeneste struktur er riktig i vår tid. Bibelen er full av tidsånd, kultur og kontekst, sier han.

Fredheim Arena er både en menighet knyttet til Indremisjonsforbundet og et konferansesenter i Sandnes i Rogaland.

Rekordstor oppslutning

Han tror likevel ikke at menigheten ville blitt rent ned av kvinner som ønsker å bli eldste dersom det hadde blitt en åpning for det. For Rossland handler saken om at kvinner og menn skal ha like muligheter.

– Kan man ikke bare søke seg til et annet kristent fellesskap dersom man er uenig?

– Det er ikke så enkelt. Vi vil gjerne være en del av det vi er en del av og der vi har vårt hjem.

Selv om forslaget ikke gikk gjennom denne gang, har det skjedd en bevegelse i forsamlingens holdning i spørsmålet, registrerer Rossland.

– Sist gang vi fremmet forslaget til årsmøtet, fikk vi i underkant av 50 prosent stemmer, gangen før der 40 prosent. Det går derfor rette veien, men dette tar lengre tid enn jeg hadde sett for meg.

Hovedpastor i Fredheim Arena, Rune Landro, ønsker ikke å stille opp til intervju med hverken Vårt Land eller andre medier. Han ønsker heller ikke å kommentere Rossland sine uttalelser, da «de er godt kjent for oss fra de samtalene som er ført internt i fellesskapet».

– Det vi likevel ønsker å uttrykke, er at vi har stor forståelse for at noen opplever avstemningsresultatet både skuffende og krevende å forholde seg til, sier han i en skriftlig uttalelse. Han bekrefter også at det aktuelle forslaget ikke oppnådde to tredjedels flertall på årsmøtet.

Edmund Rossland, som er medlem i Fredheim Arena i Sandnes, har vært med å fremme forslaget om kvinnelig eldste tre ganger.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Misjonsliv