Nyheter

Lekkasje: Regjeringen vil øke bistanden kraftig

BISTAND: Mindre en ei uke før valget røper to av KrFs statsråder at de øker norsk bistand. I tillegg legges det store midler til et nytt klimafond.

Midt i valgkampen vil utviklingsminister Dag Inge Ulstein og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad snakke bistand. I statsbudsjettet for 2022 øker de nemlig denne posten med 3,1 milliarder kroner.

I tillegg settes det av to milliarder av til et nytt klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland. Til sammen vil det bli foreslått et bistandsbudsjett som for første gang er på over førti milliarder norske kroner

– Det er to ting her – det ene er at norsk økonomi går bedre. Vi har vært tydelig på at bistanden skal være på en prosent av brutto nasjonalinntekt. I tillegg setter vi av midler utenfor bistandsbudsjettet til et klimafond for fornybar energi i utviklingsland, forklarer utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

På lag med verdens fattige

Til sammen varsler altså KrFs statsråder en økning på i mer enn 4,5 milliarder til områder de beskriver som prioriteringer for partiet.

– KrF som parti har sørget for at vi prioriterer å hjelpe verdens fattige, det er også tydelig i budsjettet for 2022, sier partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Ulstein har nok av gode saker han kan bruke penger på, og nevner blant annet skolegang for jenter, vaksinesamarbeid og fattigdomsbekjempelse. Å skille ut klimafondet er viktig for å skjerme midler til disse tiltakene. Han peker på at behovene det siste året bare er blitt større grunnet pandemien.

– For å skjerme midlene vi bruker på fattigdomsbekjempelse, enten det er midler som skal gå til jenters skolegang, tiltak for bedre psykisk helse eller løfte barn ut av fattigdom, så må vi skille ut midlene til økt klimafinansiering, sier han.

Stolt av norsk bistand

Med ei knapp uke til valget har Ropstad ambisjoner om å fortsette i regjering, er han ikke redd for at et nytt mannskap i løpet av høsten stopper satsingen på bistand og klima?

– Vi har jo som ambisjon å fortsette i regjering, og i regjering så foretar vi en knallhard prioritering. Men vi må som politikere tenke på hva vi får til – vi får flere i skole, og vi løfter flere ut av fattigdom enn tidligere. Det siste året har utviklingen dessverre gått feil vei. Da må vi gjøre noe. Jeg er stolt av at Norge har opprettholdt og økt bistanden i en tid hvor andre kutter, sier Ropstad.

– Lite verdensproblemer i valgkampen

Både Ropstad og Ulstein synes ellers at det har vært lite debatt om verdensproblemer i valgkampen.

– Både Ulstein og jeg har prøvd å løfte verdens fattige inn i valgkampen, sier Ropstad.

– Det er jo absurd at det ikke diskuteres. Men vi kan i hvert fall si at det ikke er noen midler på statsbudsjettet som har så stor effekt som disse midlene, som kan redde flest liv og løfte flest ut av fattigdom. Vi har jo sett gjennom år med pandemi hvor tett verden er sammenvevd nå, legger Ulstein til.

---

Bistand

  • For å nå målet om 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i bistand, øker denne budsjettposten med 3,1 milliarder kroner i budsjettforslaget for 2022.
  • Det samlede foreslåtte bistandsbudsjettet er dermed på litt over 40 mrd.
  • I tillegg settes det av vel to milliarder til et klimafond for utviklingsland, som regjeringen lanserte i sommer.
  • I 2018 og 2019 klarte ikke Norge å nå målet om 1 prosent av BNI i bistand. I 2020 var norsk bistand 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Det året var Norge et av seks land som nådde FN-målet, om å gi minimum 0,7 prosent av BNI til bistand. De andre landene var Sverige, Danmark, Luxemburg, Storbritannia og Tyskland.

Kilde: Norad/UD

---

Les mer om mer disse temaene:

Maren  Sæbø

Maren Sæbø

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter