Nyheter

Kom alene fra Afghanistan: – Også barn i krise må få være barn

BARN: – Uansett alder trenger alle trygghet og omsorg, sier Ingrid Pelin Berg i Bufetat om barna som ble evakuert fra Afghanistan til Norge.

For en uke siden kom 20 barn, som var innlagt på det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul, til Gardermoen. De kom uten foreldre eller omsorgspersoner. Norske myndigheter kjenner ikke identiteten til de aller fleste av dem.

Det er mange som er opptatt av de afghanske barna som ble evakuert, og hvordan det går med dem. Det merker også Ingrid Pelin Berg, regiondirektør for Bufetat, region øst. Det er de som har ansvaret for barna nå.

– Vi forstår at det er stor interesse for informasjon, og vi er glad for og rørt over alt engasjement for disse barna, sier hun.

Det første som skjer, er at de grunnleggende behovene blir sørget for: Barna trenger mat, søvn, vask og klær - og de får tilsyn av helsepersonell.

– Opplevd mye på veien

– Uansett hvordan barna har kommet hit, har de opplevd mye på veien. Det handler først og fremst om at trygge voksne gir dem omsorg, slik at de får ro og stabilitet i den første akuttfasen. De skjermes fra ytterligere belastninger – det er første trinn i den traumebehandlingen barna trenger, sier Pelin Berg.

Barn har ulike behov, og regionsdirektøren understreker at også barn i krise må også få lov til å være barn, på sine premisser.

– Vi kan forklare ting til de eldre barna som har utviklet språk, og de kan forstå noe av situasjonen. For de yngste som ikke har språk ennå er det enda viktigere med nærhet og trøst. Men uansett alder trenger alle trygghet og omsorg, sier hun og legger til at de har medarbeidere som kjenner barnas kultur og snakker deres språk. De offisielle språkene i Afghanistan er pashto og dari.

Forsvaret evakuerer fra Kabul

Det er et stort apparat som sto klart på Gardermoen da de 20 barna kom til Norge: Utlendingsmyndigheter, politi, Bufetat og kommunen samarbeider. Ingrid Pellin Berg sier at Ullensaker kommune gjør en kjempejobb på flyplassen, og sørger, sammen med politiet, for at alle de som ankommer opplever trygghet og sikkerhet, og får mat, klær og helsehjelp på plass.

Men hun kan ikke gå inn på hvor barna er nå, av hensyn til deres sikkerhet og personvern.

– Bufetats oppdrag er å yte omsorg, og så er det andre myndigheter som avklarer barnas oppholdstatus og som jobber med å finne ut om barna har foresatte eller andre omsorgspersoner. Barna bor hos oss til det er avklart hvor de skal videre, sier hun.

– Må gjenforenes her

Fredag forrige uke ble Terje Watterdal evakuert fra Afghanistan. Han er Afghanistan-komiteens landdirektør. På flyet hjem fra Kabul holdt han rundt en ett år gammel gutt og sang vuggesang for ham.

Watterdal sa til Vårt Land at han mener norske barnevernsmyndigheter vil gjøre det de kan for å ta vare på barna som kommer fra Afghanistan. Han tror norske myndigheter vil samarbeide med norske Røde Kors, internasjonale Røde Kors og afghansk Røde Halvmåne for at barna kan bli gjenforent med familien sin.

– Så håper jeg personlig at barna blir gjenforent med foreldrene her i Norge, sier Watterdal.

Han understreker at vi må huske på de millioner av barn som er igjen i landet:

– Det er viktig å fokusere på barna som nå har kommet til Norge. Men, det er også viktig å huske på de 12–15 millioner barna som er igjen. Det blir litt skeivt å bare fokusere på de titalls barna som kommer hit, sier han til Vårt Land.

– Vant til å ta i mot barn i krise

Andre evakuerte afghanere vil den første tiden i Norge bli innlosjert på mottakssenteret Oslofjord Convention Center. Senteret i Sandefjord eies av Brunstadstiftelsen, som er opprettet av menigheten Brunstad Christian Church, melder Dagen fredag.

– Mange av flyktningene har hatt en traumatisk evakuering og trenger ro, skriver UDI på sin nettside.

Ingrid Pelin Berg sier Bufetat har lang erfaring, de har tatt i mot enslige barn i mange år:

– Vi er vant til å ta imot barn i krise, og vi har stor kunnskap om hva som skal til for å skape trygghet og stabilitet, mener hun.

– Så er det slik at barna kom til oss for en knapp uke siden, og det er fortsatt mye som skal utredes og kartlegges før vi vet hva som skal skje med barna videre, og hva hvert enkelt barn vil trenge av hjelp og støtte. Barnas psykiske og fysiske helse blir kartlagt, slik at vi sikrer best mulig oppfølging av det enkelte barn ut fra det barnets behov.

(Saken er oppdatert 1. september med informasjon om at myndighetene kjenner identiteten til 25 av de 28 enslige barna som kom til Norge fra Kabul)


Les mer om mer disse temaene:

Une Bratberg

Une Bratberg

Une Bratberg er utenriksjournalist og kommentator i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter