Nyheter

SV lover oppmykning – Sp frykter helseturisme

PAPIRLØSE: Helsepersonell betaler selv for helsehjelp til papirløse migranter. SV lover å styrke helsehjelpen. Senterpariet frykter helseturisme om rettigheter utvides.

SV vil at personer uten opphold i Norge skal ha rett på samme helsehjelp som resten av befolkningen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil evaluere først dagens praksis før de kan si hvilke endringer som må til. Disse partiene bestemmer potensielt skjebnen til tusenvis av papirløse migranter i Norge, dersom de havner i regjering til høsten.

Vårt Land skrev lørdag at helsepersonell bruker egne penger for å hjelpe papirløse migranter som trenger helsehjelp. Det kommer fram i en ny Fafo-rapport.

Rapporten viser at ansatte i det offentlige blir satt i en skvis mellom nasjonal innvandringspolitikk og egen yrkesetikk. Dagens regelverk avgrenser helsehjelpen som kan ytes til papirløse, mens yrkesetikken tilsier at alle har rett på hjelpen de trenger.

Hva vil en eventuell ny regjering gjøre med papirløses rettigheter om de skal styre landet etter valget?

Rødgrønn uenighet

Tidligere i år gikk de rødgrønne partiene på Stortinget sammen om å evaluere forskriften om helsetjenester til personer uten fast opphold, og å «gjøre nødvendige endringer slik at helsetilbudet til sårbare grupper […] er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig».

SV og Senterpartiet mente at denne evalueringen skulle sikre at sårbare grupper samme helsetilbud som deg og meg. Ap avviser derimot at det felles forslaget betyr at disse skal få samme helsehjelp som folk flest. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene i Stortinget.

– Vi flytter oss ikke politisk her. Vi ønsker en evaluering som sikrer at dagens forskrift er tydelig nok, og fungerer som den skal, sa Hege Haukeland Liadal i Arbeiderpartiet til Vårt Land i mars.

Sara Bell, 2. kandidat for SV i Hordaland

SV: Helsehjelp er en menneskerett

SV lover å ta opp de papirløses rettigheter om det blir regjeringsforhandlinger til høsten. Partiet vil kjempe for at de får like rettigheter som alle andre i Norge.

– Rett til best mulig helsehjelp er en grunnleggende menneskerett. Når myndighetene ikke sørger for at alle i riket har tilgang til det, bryter de menneskerettighetene, mener SVs andrekandidat i Hordaland, Sara Bell.

Hun har stor forståelse for at folk som jobber med papirløse migranter opplever frustrasjon når lovgivningen kolliderer med egen yrkesetikk.

Et svik med rette

– Er det sannsynlig at dere får gjennomslag for dette dersom dere havner i regjering med Sp og Ap?

– Vårt største mål er å gjennomslag for vår politikk, og at velferdsstaten skal være tilgjengelig for alle, ikke bare de som har oppholdstillatelse, sier Bell, og legger til:

– I praksis gjør denne politikken at helsepersonell må holde tilbake helsehjelp fra dem som trenger det. At helsepersonell opplever dette som et svik, er med rette.

Hun forteller at SV vil gi alle som oppholder seg i Norge lik rett og tilgang på primærhelsetjenester, og sørge for at man vil kunne drive helsearbeid slik som for alle andre.

– Norges behandling av denne gruppen mennesker er en skamplett. En ny rødgrønn regjering bør ta mål av seg å løse dette.

Sp: Skal ha rett på samme fødselsomsorg

Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, vil ikke gå like langt som SV. Hun sier at det er viktig å få på plass et program for å sikre rettighetene til ureturnerbare, papirløse migranter, men vil ikke åpne for flere rettigheter for alle papirløse i Norge.

Greni sier det er en risiko for at man får en økt helseturisme til landet dersom man åpner for fri helsehjelp til alle som oppholder seg i landet, men at det likevel sjelden er et motiv for at personer søker til Norge.

Greni understreker at papirløse i dag har rett på akutt helsehjelp og fødselshjelp, som er likt for alle uansett om du har oppholdstillatelse eller ikke.

– Det finnes flere eksempler på papirløse som får fødselsregningen med seg hjem fra sykehuset. Selv om de ikke er nødt til å betale regningen i praksis, er det jo et problem at de ikke har rettigheter på papiret?

– Senterpartiet mener det er en selvfølge at alle skal ha rett til samme fødselsomsorg, uten å måtte betale for den selv.

Utredninger og evalueringer

Senterpartiet er enige med Arbeiderpartiet om at man må evaluere dagens forskrift, for å finne ut hva som fungerer og ikke.

– Dette går jo ikke bare utover de papirløse uten rett til helsehjelp, men også helsepersonellet som møter dem. Hvordan skal dere forhindre at helsepersonell blir satt i en situasjon der de opplever at de må betale for papirløses medisiner?

– Helsepersonell er jo ikke nødt til å betale for papirløse, men jeg kan se at de føler seg moralsk forpliktet til å gjøre det. Her er det også rom for utredninger, for å ta hensyn til det helsepersonellet som er satt i en slik skvis, sier Greni.

Ap: Vil gjennomgå dagens praksis

Innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, skriver i en SMS til Vårt Land at partiet i det nye programmet sier at praksisen rundt nødvendig helsehjelp til papirløse først skal gjennomgås. Så får man vurdere hva som må gjøres for at rettighetene deres sikres.

Gharahkhani påpeker at gravide må få nødvendig oppfølging, og at papirløse med livstruende tilstander ikke må være redde for å kontakte helsevesenet i frykt for å få en faktura i etterkant.

Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter