Nyheter

Ofret lam under id-feiring for første gang i Norge

OFFERLAM: Muslimer verden rundt ofrer dyr under Id al-Adha, kalt qurbani. For første gang fikk muslimer gjennomført id-tradisjonen i Norge.

Ettermiddagen er hektisk på kjøttbutikken Delikat’n på kjøpesenteret Grønland Basar i Oslo. Men det er ikke lave kjøttpriser som trekker folk fra alle kanter av hovedstaden, til butikken.

En ung gutt løper ut av butikken med en stor plastpose i favnen når Vårt Land kommer inn. Fra små barn til eldre – alle er spente før de skal få møte sin første qurbani i Norge.

– Det er en del av vår religion og tro. Jeg synes det er veldig bra at norske muslimer har denne muligheten, sier Nadia Benyouseff, og fyller en pose med lammekjøtt.

tre tusen lam slaktet som qurbani til Id

Muslimer verden rundt ofrer dyr under Id al-Adha. Offerdyret kalles qurbani. Id al-Adha ble avsluttet fredag, etter fire dager.

– Muslimer ofrer dyr for å feire profeten Ibrahims (Abraham, red. anm.) hengivenhet til Allah, og hans vilje til å ofre det som var viktigst for ham i troens navn, tilføyer Benyouseff.

Hun forteller at Ibrahim var villig å ofre sin egen sønn, men fikk i stedet et lam som gave. Dette ble til dagens offerdyr, qurbani.

– Vi vil tilby muligheten til norske muslimer

Shahzad Ghufoor er mannen bak qurbani-initiativet, og kjent fra Facebook-gruppen for halal-mat i Norge. Prosjektet er ikke direkte knyttet til et bestemt muslimsk trossamfunn.

– I hele verden slakter man dyr for å spise dem, så jeg ser ikke noen stor forskjell mellom å slakte lam som qurbani og slakte dem som vanlig, sier Ghufoor.

Shahzad Ghufoor fotografert i Skulptuparken til sak om qurbanislakt av tre tusen lam fra gård i Lier

Han samarbeider med flere kjøttbutikker og slakteribedriften Fatland Oslo for å realisere den spesielle slaktingen.

I fjor ble det gjennomført et prøveprosjekt med et mindre antall lam.

– I år har vi 3.000 lam som kan brukes til qurbani eller halalslakt rundt id-tiden, sier Ghufoor.

Følger regelverket

Prosjektet er organisert slik at sauebønder har sagt seg villige til å samle inn og selge lam til slakteriet Fatland i Oslo, selv om det ikke er sesong for lam midt på sommeren. Den begynner tradisjonelt i september, når dyrene er samlet inn fra beite.

Fatland slakter lammene som er bestilt som qurbani. I år ble det 550.

– Det er veldig gledelig at slakteriet Fatland ble sertifisert av Islamsk Råd Norge i mai. Det gjorde alt enklere for alle, sier Ghufoor.

Han opplyser at slakteprosessen er i samsvar med norsk lovgivning og islamske regler.

Shahzad Ghafoor og slakteriet

Dyrene som ofres kan være geit eller lam. Geitene skal være minst 12 måneder gamle, mens lammene skal være minst seks måneder. I tillegg må dyrene være helt friske, og de kan ikke være drektige.

Dessuten må en muslim lese en bønn mens dyret slaktes. Slaktingen bør foregå mellom id-bønnen på den første dagen av id og på kvelden den tredje dagen.

Har kontakt med Fattighuset

En tredjedel av kjøttet bør gis til de fattige, ifølge islamsk teologi.

– Vi har lagt til rette for at Fattighuset i Oslo kan dele ut, og de er veldig takknemlige for å være med.

Ghufoor har ambisjoner. Neste års qurbani-prosjekt skal bli enda større, og kjøttilbudet skal spres til enda flere.

Ikke alle årets 3.000 qurbanilam ble slaktet som qurbani. De resterende 2.450 lammene skal slaktes i etterkant av Id og selges som halalkjøtt.

Deler kjøtt med andre

– Da jeg så innlegget om qurbani-prosjektet på sosiale medier, tenkte jeg «hvorfor ikke?». Vanligvis pleier vi å bestille fra hjemlandet, for så å gi det videre til de som trenger det, forteller Nadia Benyouseff på kjøttbutikken.

Hun fortsetter tradisjonen med å dele kjøttet med trengende.

– Ikke glem at det finnes folk som faktisk ikke har mat på bordet, minner hun om.

Adnan Ashfaq er også klar for å ta med seg kjøtt hjem – som han håper skal bære med seg gode gjerninger.

tre tusen lam slaktet som qurbani til Id

– Dette har vært ett av mine største ønsker i mange år, at vi muslimer skal få denne muligheten også her i Norge. Jeg skal benytte meg av tilbudet så lenge jeg lever, inshallah (om Gud vil, red.anm.), sier en smilende Ashfaq, som skal dele kjøttet med familie og venner – og andre som trenger det.

– Stor betydning

Eieren av kjøttbutikken Delikat’n går blant folkemengden i kjøttbutikken. Vårt Land avbryter ham innimellom hyppige telefonsamtaler.

– Dette prosjektet har stor betydning for muslimer i Norge, sier Mohamed Yousef.

Han håper å kunne spre id-gleden også neste år – og i årene som kommer.

– Jeg ser at alle er fornøyde. Det føles veldig bra å glede andre, sier Yousef.

tre tusen lam slaktet som qurbani til Id

Les mer om mer disse temaene:

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter